Rewitalizacja placu Wolności. Remont trwa, widać już zarys nowego projektu [ZDJĘCIA]

Plac Wolności w remoncie. Sprawdzamy, jak postępują prace na jednej z najważniejszych inwestycji programu rewitalizacji w centrum Łodzi.

14 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (14)

Wykonawca przebudowy placu Wolności aktualnie prowadzi prace związane z budową torowiska tramwajowego od ul. Nowomiejskiej do ul. Legionów. Wkrótce rozpocznie się tutaj również układanie kruszywa. Między ul. Pomorską a ul. Piotrkowską trwają roboty przy warstwach drogowych, widać już np. zarysy nowego przystanku przy ul. Nowomiejskiej.

Znaczny postęp poczyniono również w części wodociągowej – robotnicy wykonali już przepięcia w ul. Piotrkowskiej i ul. Pomorskiej, w pełni podłączono do sieci trzy posesje (w tym Muzeum Archeologiczne). Kolejne są zaplanowane na najbliższe dni. Następnie prace przy wodociągu przeniosą się na odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Legionów. Rozpoczęto też roboty przygotowawcze do zainstalowania nowej fontanny.

Wiosną zaczną się prace przy zagospodarowaniu terenu

Na placu Wolności zamiast betonu pojawi się zieleń. Zostaną zasadzone 64 drzewa liczące 8 metrów wysokości (klony i grusze) oraz tysiące krzewów, bylin, ozdobnych traw i roślin cebulowych. W południowej części placu blisko 1200 mkw. zajmie murawa z wytrzymałych gatunków traw, odpornych na deptanie. Wraz z drzewami stworzy minipark, w którym będzie można odetchnąć wśród zieleni.

Od strony północnej oraz przy ul. Pomorskiej powstaną ozdobne rabaty kwiatowe, a przy wlocie tej ulicy także dwa kameralne skwery, na których mają funkcjonować ogródki gastronomiczne.

Imprezy plenerowe na placu Wolności

Nasadzenia nie zmienią charakteru pl. Wolności jako przestrzeni publicznej. Miejscem dla imprez plenerowych i jarmarków ma być forum u podnóża pomnika Kościuszki. Instalowanie budek handlowych, przy cokole pomnika oraz elewacjach kamienic wokół placu, ułatwią zamontowane przyłącza prądu. 

Ruch samochodów zostanie ograniczony wyłącznie do wjazdów pojazdów służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Finał inwestycji zaplanowano na koniec 2023 roku, a jej wartość to ponad 35 mln zł.

SONDA

Podoba Ci się nowy projekt placu Wolności?

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE