Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy [ZDJĘCIA]

Trwa modernizacja kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. 29. Obecnie robotnicy zajmują się pracami wykończeniowymi przy elewacji frontowej, a na elewacji bocznej, od strony posesji nr 27, skuwany jest tynk. Ponadto malowane są mieszkania i klatki schodowe.

Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
9 zdjęć
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
Rewitalizacja. Remont tej kamienicy przy Rewolucji zmieni obraz ulicy
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

Zakres aktualnych prac obejmuje również montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz rozdzielnic. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty wykończeniowe i porządkowe. Wykonawca przystąpi również do stawiania ogrodzenia.

Mieszkania, usługi i funkcjonalny ogródek

W budynku do użytkowania oddanych zostanie 26 komfortowych mieszkań komunalnych i cztery lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Podwórze kamienicy zmieni się nie do poznania – przekształci się w atrakcyjne i przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Na podwórku staną ławki, pojawią się kwiatowe rabaty, liczne krzewy i trawnik, a w głębi podwórka (wzdłuż muru) powstanie szpaler jaśminowy. Finał inwestycji planowany jest tuż po wakacjach.

Do wyremontowanych kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. dołączą niebawem zmodernizowane budynki pod numerami 13, 15 i 17.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE