Sadzą wiśnie kanzan na Moniuszki. Będzie tak pięknie, jak na 6 Sierpnia [ZDJĘCIA]

Ocieplenie sprzyja zimowym nasadzeniom roślin, dlatego wykonawca przebudowy ulicy Moniuszki rozpoczął sadzenie drzew, w tym 26 wiśni piłkowanych kanzan. Na ulicy Moniuszki pojawia się również hortensje krzewiaste 'Annabell' (189 szt), lilak Mayera 'Palibin' (273 szt) i rozplenica japońska 'Halmen' (43 szt).

Moniuszki - sadzenie drzew
Sadzenie drzew na ul. Moniuszki
6 zdjęć
Moniuszki - sadzenie drzew
Moniuszki - sadzenie drzew
Moniuszki - sadzenie drzew
6 Sierpnia - wiśnie kanzan
6 Sierpnia - wiśnie kanzan
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16 zawartej w dniu 30 maja 2017 roku. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE