Start rekrutacji do XII edycji Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

20 czerwca rozpoczyna się XII edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. Ponadto trwa nabór partnerów do XV edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi.

fot. micens/envato.com
20 czerwca rozpoczyna się XII edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi

Dla kogo stypendium?

O stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2022 r. studiów na łódzkich uczelniach. Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa do 20 września 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium?

Elektroniczny wniosek stypendialny wraz z wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie stypendialnym dostępny jest na stronie internetowej programu Młodzi w Łodzi.

Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, przy al. Politechniki 32, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022 r.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi, składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych zasiadających w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

W dotychczasowych edycjach stypendystami Prezydenta Miasta Łodzi zostało niemal 250 studentów, a na stypendia przeznaczono łącznie ponad 3,5 mln złotych.

Jaka jest wysokość stypendium?

Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnieć stypendysty. W ostatniej edycji kwoty, które są wypłacane przez 9 miesięcy, wynosiły – 1500, 1350 oraz 1200 zł/mc.

Lista laureatów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie internetowej programu Młodzi w Łodzi w październiku 2022 r.

Wsparcie dla studentów

Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi to nie jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć młodzi ludzie. W ofercie programu Młodzi w Łodzi można znaleźć również stypendia fundowane przez pracodawców. Aktualnie trwa nabór partnerów do XV edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. Zaangażowanie firm i instytucji może przyjąć formę stypendium finansowego, opłacenia miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego lub innego kursu podnoszącego kompetencje dla grupy studentów.

Zasady i warunki przyznawania stypendiów, finansowania akademików oraz kursów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych fundatorów w porozumieniu z organizatorem programu. Fundator może określić dokładne warunki, jakie musi spełniać przyszły stypendysta, w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Stypendysta może stać się dla firmy fundatora cennym praktykantem, stażystą czy w dalszej perspektywie pracownikiem. Promocję programów stypendialnych, jak i samych fundatorów, rekrutację oraz wstępną selekcją aplikacji zapewniają organizatorzy programu Młodzi w Łodzi.

Nabór Partnerów potrwa do końca sierpnia. 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi: program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi tel. 42 638 44 64; program stypendialny Młodzi w Łodzi tel. 42 638 59 28 lub pod adresem mailowym: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

ZOBACZ TAKŻE