Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem. O co w nich chodzi?

Fabryka Aktywności Miejskiej wspiera współpracę między NGO a biznesem. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm spotkali się na „szybkich randkach”. To może być pierwszy krok do realizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem. O co w nich chodzi?
9 zdjęć
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
Szybkie randki organizacji NGO z łódzkim biznesem
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

Idea „speed dating” jest prosta – przedstawiciele różnych środowisk mają kilka minut na wspólną rozmowę, bliższe poznanie i wymianę kontaktów. Później po kolei spotykają się z następnymi uczestnikami spotkania. W ten sposób każdy ma szansę dowiedzieć się więcej o innych osobach.

Chociaż randki są szybkie, mogą przynieść długofalowe efekty. Podczas krótkich rozmów zorganizowanych przez Fabrykę Aktywności Miejskiej w Hotelu Tobaco przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu rozmawiali o tym, jak mogą sobie nawzajem pomóc. Współpraca między fundacjami czy stowarzyszeniami a przedsiębiorcami przyjmuje różne formy. Wszystko zależy od potrzeb i aspiracji instytucji. Pozwala na wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Nawiązując kontakty z organizacjami pozarządowymi, firmy mogą budować zaufanie wśród klientów, szybciej diagnozować i rozwiązywać problemy swojej społeczności oraz realizować działania, które są zgodne z wyznawanymi przez przedsiębiorstwo wartościami. Biznes może zaoferować fundacjom czy stowarzyszeniom dostęp do swoich bogatych zasobów – na przykład podnajmując lokal na spotkania czy użyczając sprzęt potrzebny do codziennej pracy. Organizacje mają szansę zdobyć dodatkowe środki na swoje działania, dowiedzą się też więcej o zarządzaniu, marketingu czy księgowości. Z kolei pracownicy przedsiębiorstw mogą odnaleźć w sobie społeczny pierwiastek i zaangażować się w pozarządowe projekty jako wolontariusze

To były pierwsze „szybkie randki” dla NGO i biznesu, organizowane przez Fabrykę Aktywności Miejskiej. Wydarzenie było częścią większego projektu, który ma za zadanie łączyć instytucje działające na polu społecznym i pozarządowym z przedstawicielami biznesu. Inicjatywa będzie kontynuowana po wakacjach.

ZOBACZ TAKŻE