Tramwaj do Konstantynowa. Prace trwają, ale pojedziemy nim w 2024 r.

Trwają prace przy modernizacji linii do Konstantynowa na obu odcinkach, łódzkim i konstantynowskim. Ale roboty zakończą się dopiero w przyszłym roku.

remont linii tramwajowej
Trwają prace przy modernizacji linii do Konstantynowa, fot. LODZ.PL
8 zdjęć
remont linii tramwajowej
remont linii tramwajowej
remont linii tramwajowej
remont linii tramwajowej
remont linii tramwajowej
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

– Modernizacja linii do Konstantynowa nabrała tempa, a to za sprawą otrzymanej kilka tygodni temu decyzji ZRID-u. Niestety, wydłużony czas opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień do dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID-u dopiero w sierpniu 2023 r. spowodowało, że w bieżącym roku nie ma możliwości ukończenia tej inwestycji. Projekt zostaje przesunięty na pierwszą połowę 2024 r. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zabezpieczono środki finansowe, które nie zostaną wydane w tym roku. Chcę wszystkich uspokoić: nie zwiększono wartości inwestycji i nie grozi nam utrata dofinansowania unijnego – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich.

Linia do Konstantynowa 

Nowe torowisko i trakcja mają powstać wzdłuż ul. Konstantynowskiej (od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej w Łodzi) aż do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Przebudowane zostaną torowisko, zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające do linii oraz instalacje podziemne. Siedmiokilometrowy fragment przeznaczony do remontu został podzielony na dwa odcinki. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Przebudowana zostanie m.in. jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, pojawi się nowa podstacja wraz z wyposażeniem, powstaną także trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką.

Odcinek konstantynowski

Na konstantynowskim odcinku – od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim – położone zostanie nowe torowisko, na mijankach, tzw. gdańskiej i srebrnej, pojawią się nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii – zmodernizowany system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną wiaty z ławkami. Modernizację linii tramwajowej łączącej Łódź z Konstantynowem przeprowadzi konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” Sp. z o. o. wraz z MPK-Łódź Sp. z o.o. Wartość inwestycji to ok. 81 mln zł, z czego na fragment łódzki przypada ok. 56,5 mln zł, a na konstantynowski – ok. 24,4 mln zł.


Projekt pn. "Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/21-00 zawartej w dniu 27 października 2021 roku. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE