Tramwaje MPK Łódź wracają na Przybyszewskiego. Znów pojadą do wiaduktu. Od kiedy?

Niedługo znów będzie można dojechać tramwajem do wiaduktu na ul. Przybyszewskiego. Na trasie pojawią się dwukierunkowe pojazdy, które zawrócą dzięki nakładce torowej przy ul. Nurta-Kaszyńskiego.

fot. Paweł Łacheta
Tramwaje wracają na ul. Przybyszewskiego

Pogarszający się stan wiaduktów na ul. Przybyszewskiego (w tym wiaduktu  tramwajowego) oraz konieczność wybudowania ich na nowo spowodowały, że od 1 maja tramwaje kursują ul. Przybyszewskiego tylko do al. Rydza-Śmigłego. Dalej po ul. Przybyszewskiego wydłużona została linia zastępcza Z11. Natomiast od 16 maja dodatkowo kursować będą ul. Przybyszewskiego tramwaje, które ułatwią podróżnym dojazd na Zarzew.

Po decyzji o wstrzymaniu kursowania tramwajów po wiadukcie MPK Łódź przystąpiło do wykonania nakładki torowej, która właśnie jest montowana na ul. Przybyszewskiego za skrzyżowaniem z ul. Nurta-Kaszyńskiego. Tramwaje będą znów z niej korzystać od 16 maja. Wtedy też po ul. Przybyszewskiego kursować zacznie linia 3A, a dotychczasowa linia 7 kursująca ul. Przybyszewskiego pojedzie na Kurczaki. Cały czas kursować będzie również autobusowa linia zastępcza Z11, która przez ul. Przybyszewskiego, Niciarnianą, Piłsudskiego, Rokicińską, Puszkina i ponownie Przybyszewskiego dojeżdża do pętli Cm. Zarzew.

Trasy zmienionych linii od 16 maja:

Linia 3A RONDO POWSTAŃCÓW 1863 R. – Łagiewnicka, Dolna, Zachodnia, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piotrkowska, Przybyszewskiego – PRZYBYSZEWSKIEGO / NURTA-KASZYŃSKIEGO

Kursuje we wszystkie dni tygodnia z podstawową częstotliwością.

Linia 7 KAROLEW – Bratysławska, Karolewska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piotrkowska Centrum, Piotrkowska, Pabianicka, Paderewskiego, Rzgowska – CHOJNY KURCZAKI

Kursuje wyłącznie w dni robocze.

ZOBACZ TAKŻE