Włókiennicza przed i po rewitalizacji. Trudno uwierzyć, że to to samo miejsce! [ZDJĘCIA]

Z pewnością jedną z ikon rewitalizacji w Łodzi jest ul. Włókiennicza, która zmieniła się nie do poznania. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przedstawiają ulicę przed i po metamorfozie.

Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
7 zdjęć
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
Ulica Włókiennicza przed i po rewitalizacji
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

Zdjęcia ul. Włókienniczej przed i po rewitalizacji znajdują się w galerii powyżej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE