Wojska Polskiego na finiszu remontu. Koniec prac jeszcze w maju! [ZDJĘCIA Z DRONA]

Kończy się wielka przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Modernizacja tej arterii to jedna z największych miejskich inwestycji. Co się dzieje na placu budowy?

Wojska Polskiego na finiszu remontu
Wojska Polskiego na finiszu remontu
13 zdjęć
Wojska Polskiego na finiszu remontu
Wojska Polskiego na finiszu remontu
Wojska Polskiego na finiszu remontu
Wojska Polskiego na finiszu remontu
Wojska Polskiego na finiszu remontu
ZOBACZ
ZDJĘCIA (13)

Trwa humusowanie pasa drogowego, sadzone są drzewa i krzewy. Drogowców zobaczmy przy montażu ławek i koszyna śmieci oraz pracach brukarskich i porządkowych. Na całej długości przebudowywanego odcinka montowane jest też oznakowanie pionowe i poziome. Prowadzone są również ostatnie prace przy nowej sygnalizacji świetlnej. 

Wykonawca planuje zakończyć prace w tym miesiącu.

Nowa bezpieczna Wojska Polskiego

Po przebudowie ul. Wojska Polskiego zyskała nowy układ i torowisko tramwajowe. Wzdłuż ulicy powstały chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i parkingami.

Pojawiło się nowe oświetlenie, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach – nowy systemem sygnalizacji świetlnej. 

Całości zmian dopełniają przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi wsiadanie.

Posadzonych zostało także blisko 300 drzew (klonów, lip i dębów) oraz ponad 12 tys. krzewów i kwiatów.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE