Wymiana prawa jazdy w 2023 r. Uwaga na clickbait – nie ma powodów do paniki!

Mija właśnie 10 lat, odkąd w 2013 r. zaprzestano wydawać bezterminowe prawa jazdy. Rocznicę wykorzystano do sensacyjnych nagłówków w internecie.

Prawo jazdy
Kto musi wymienić prawo jazdy w 2023 r.?, fot. ENVATO ELEMENTS

W sieci krąży wiele informacji dotyczących konieczności wymiany prawa jazdy. Ma to najpewniej związek z faktem, że bezterminowe dokumenty przestały być wydawane dokładnie 10 lat temu, a okrągła rocznica jest wykorzystywana jako tzw. clickbait, czyli tworzenie sztucznego ruchu w serwisach internetowych.

Zarówno w przypadku bezterminowych, jak i terminowych praw jazdy nie ma powodów do paniki. 

  • W przypadku praw jazdy bezterminowych wymiana jest zaplanowana na lata 2028–2033 i nie trzeba będzie ponownie zdawać egzaminu – wystarczy złożenie wniosku.
  • W przypadku praw jazdy terminowych ważność pierwszych w większości przypadków upłynie dopiero za 5 lat. Wcześniej, jeśli zdecydował tak lekarz z uwagi na nasze choroby.

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2023r.?

Prawo jazdy musi wymienić ten, komu kończą się właśnie uprawnienia do kierowania pojazdami. Informacja ta znajduje się w 11. kolumnie naszego dokumentu. Niezależnie natomiast od daty ważności prawa jazdy, musi je wymienić każdy, kto zmienił imię lub nazwisko. Nie musi dokumentu wymieniać osoba, która zmieniła adres zamieszkania, a informacja ta znajduje się na starszych blankietach.

ZOBACZ TAKŻE