Z psem do muzeum lub teatru? Sprawdzamy regulaminy instytucji kultury w Łodzi

Do których łódzkich instytucji kulturalnych można wejść w towarzystwie psa? Jakie są zasady ich wprowadzania? Warto wiedzieć, które miejsca i w jakim zakresie umożliwiają opiekunom zwierząt korzystanie z oferty kulturalnej w obecności ich pupili. 

fot. ŁÓDŹ.PL
Do wielu łódzkich instytucji kultury można wejść w towarzystwie psa
8 zdjęć
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Łodzianie kochają zwierzęta, które coraz częściej i coraz intensywniej towarzyszą im w codziennym życiu. Już nie tylko w trakcie spacerów po parku! Psy podróżują z nami środkami komunikacji, towarzyszą nam w pracy i w trakcie spędzania wolnego czasu. Łódzkie instytucje kulturalne opublikowały regulaminy, które określają, na jakich zasadach można wejść na ich teren w towarzystwie pupila. Przy wejściu wielu z nich będzie można odnaleźć specjalny znak graficzny, który nie pozostawi wątpliwości, że zwierzę może przebywać na terenie muzeum, domu kultury czy innego łódzkiego obiektu kulturalnego na określonych zasadach.

- Łódź jest miastem niezwykle otwartym na sugestie naszych mieszkańców, którzy posiadają zwierzęta, szczególnie psy. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom. Do większości instytucji kultury będzie można od dzisiaj wchodzić z naszymi pupilami. Wierzę, że będziemy z tego prawa korzystać sporadycznie, ale wiem też, że czasami może się zdarzyć, że z psem na ręku będziemy chcieli zwiedzić wystawę. Co tu kryć – to właśnie historia psiaka, który razem z panem chciał obejrzeć wystawę plakatów Andrzeja Pągowskiego w Muzeum Kinematografii zainspirowała nas do tych zmian. Przypomnę, że w niektórych instytucjach jak np. w Bibliotece Miejskiej w Łodzi, we wszystkich filiach, już od trzech lat można było przebywać z psami, by wypożyczyć książki czy skorzystać z czytelni. Na drzwiach instytucji kultury, które bez ograniczeń wpuszczą Państwa z psami będzie umieszczona specjalna nalepka z wizerunkiem pieska. Zapraszam serdecznie do takiej formy obcowania z kulturą, ale proszę też o dopytywanie o szczegóły w konkretnych miejscach np. teatrach czy muzeach. – powiedziała prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Pies asystujący jest zawsze uprzywilejowany

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 r. poz. 573) art. 20a ust. 4, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów kultury. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, ale towarzyszący jej pies musi mieć aktualne szczepienie oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Dlatego też każda łódzka instytucja umożliwia osobom niepełnosprawnym wejście w towarzystwie psa asystującego. Wśród nich jest także Teatr Powszechny, który ma stałą, specjalną, bardzo bogatą ofertę spektakli dla osób niewidomych i słabo widzących.

Zaplanuj wizytę, poznaj zasady

Każda instytucja kulturalna w Łodzi opublikowała regulamin, który dostosowany jest do specyfiki obiektu oraz określa zasady planowania wizyty w towarzystwie czworonoga. Większość wskazuje zasady i ograniczenia, na jakich może do niej dojść. Regulaminy można odnaleźć na stronach internetowych instytucji, ale w razie wątpliwości zawsze warto zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem, aby upewnić się, czy wybrane przez nas wydarzenie może wprowadzać jakieś ograniczenia dla opiekunów zwierząt, którzy chcieliby w nim uczestniczyć wraz z pupilem. Są także miejsca, takie jak Muzeum Tradycji Niepodległościowych, które ze względu na martyrologiczny charakter, jest w stanie przyjąć tylko osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy pies asystujący. Także EC 1 Łódź Miasto Kultury zaznacza, że ekspozycje znajdujące się na ich terenie mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na zwierzęta ze względu na efekty dźwiękowe, świetlne czy mappingi. Z tego względu EC1 nie przewiduje możliwości zwiedzania obiektu w towarzystwie psów, ale planuje specjalne przygotowanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki z okazji światowego dnia psa i zwierząt.

O czym musi pamiętać opiekun zwierzęcia?

Przede wszystkim należy poznać regulamin zwiedzania danej instytucji i znać ograniczenia dotyczące zasad przebywania ze zwierzęciem na danym terenie. Każda wizyta w przestrzeni publicznej w towarzystwie zwierzęcia wymaga od opiekuna, aby dołożył starań o bezpieczeństwo innych osób, które także dzielą tę przestrzeń. Pies powinien posiadać aktualne i udokumentowane szczepienie przeciw wściekliźnie. W przypadku agresywnej reakcji opiekun musi się liczyć z tym, że zostanie poproszony o opuszczenie budynku, a w przypadku powstałych szkód będzie ponosił za nie odpowiedzialność, także materialną. Opiekun musi mieć świadomość, że jest także odpowiedzialny za posprzątanie nieczystości, które może pozostawić zwierzę. Pupile muszą także być pod stałym nadzorem opiekunów, być w kagańcu i na smyczy lub w szelkach.

Regulaminy łódzkich instytucji kultury

Biblioteka Miejska w Łodzi
Biblioteka i jej filie to jedne z niewielu miejsc, które od dawna można odwiedzać wraz z psami. Wypożyczenie książki w towarzystwie czworonoga nie jest problemem, ponieważ w Bibliotece Miejskiej zwierzęta są mile widziane we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach biblioteki, a nawet podczas organizowanych wydarzeń. Regulamin: <link www.biblioteka.lodz.pl/strefa-czytelnika>biblioteka.lodz.pl</link&gt;

Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Wszystkie filie umożliwiają wprowadzanie zwierząt pod nadzorem właściciela w miejscach, które są ogólnie dostępne i są wskazane przez kierownika danej filii w regulaminie. Wśród miejsc wykluczonych znajdują się m.in. toalety, sale warsztatowe, widowiskowe i np. do ćwiczeń tanecznych. Więcej informacji: <link miejskastrefakultury.pl/dostepnosc/>miejskastrefakultury.pl</link&gt;

Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi
Centrum umożliwia wstęp osobom ze zwierzętami w pełnym zakresie. Informacja dotycząca możliwości wstępu do instytucji ze zwierzętami umieszczona jest na stronie internetowej <link www.centrumdialogu.com/>centrumdialogu.com</link> w zakładce zaplanuj wizytę oraz w siedzibie Centrum Dialogu.

Fabryka Sztuki w Łodzi
Na teren Fabryki mogą być wprowadzane zwierzęta do wszystkich ogólnodostępnych dla publiczności miejsc. Z uwagi na specyfikę i różnorodność prowadzonych przez Instytucje działań przed wizytą zaleca się sprawdzenie, czy w danym wydarzeniu lub zajęciach możliwe jest uczestnictwo ze zwierzęciem. Więcej informacji: <link www.fabrykasztuki.org/bip/Wprowadzamy_Zasady_wstepu_na_teren_instytucji_osob_ze_zwierzetami,34,27>fabrykasztuki.org</link&gt;

Dom Literatury w Łodzi
Dom umożliwia korzystanie z oferty w towarzystwie psa w sali klubowej. Korytarzach i galeriach, wykluczając wydarzenia przygotowane dla dzieci. Regulamin: <link typo3/www.dom-literatury.pl>dom-literatury.pl</link>

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
Widzowie z psami zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia chęci przyjścia ze zwierzęciem w kasie lub sekretariacie AOIA w celu wyznaczenia odpowiednich miejsc. Wydarzenia na Sali widowiskowej są dla nich dostępne przy limicie pięciu zwierząt w czasie jednego spektaklu/koncertu. To ograniczenie wymusza wielkość sali. Więcej: <link www.aoia.pl/>aoia.pl</link&gt;

Muzeum Miasta Łodzi
Muzeum zezwala na wprowadzenie zwierząt do następujących przestrzeni: Hol Główny, kasa muzealna, szatnia, wystawy stałe i czasowe znajdujące się na poziomie 0 oraz poziomie -1, ogród pałacowy. Do pozostałych przestrzeni wstęp mają jedynie zwierzęta przebywające stale na rękach opiekunów (w torbach lub nosidłach) oraz psy asystujące i psy terapeutyczne. Ponadto wprowadzanie zwierząt do Muzeum Miasta Łodzi (siedziby głównej) może odbywać się wyłącznie w ramach indywidualnego zwiedzania. Nie ma możliwości wstępu ze zwierzętami na wydarzenia, podczas których gromadzi się większa liczba osób. Regulamin: <link muzeum-lodz.pl/wizyta/godziny-otwarcia/>muzeum-lodz.pl</link&gt;

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Regulamin zwiedzania CMWŁ zakłada możliwość odwiedzin w towarzystwie psa, zarówno na terenie zewnętrznym, jak i wewnątrz instytucji. Psy mogą znajdować się w przestrzeni wystaw. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia części ekspozycji z możliwości zwiedzania z psem (np. ze względu na bezpieczeństwo obiektów). Muzeum zastrzega sobie również prawo do wydania decyzji o zakończeniu zwiedzania przez gościa z psem, jeżeli obsługa uzna, że nie panuje on nad zwierzęciem, które stwarza potencjalne zagrożenie. Regulamin zwiedzania CMWŁ: <link cmwl.pl/>cmwl.pl</link&gt; zakładka BILETY.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Należy uzyskać zgodę opiekuna ekspozycji. Pracownik Galerii może wyrazić zgodę na wejście do sali ekspozycyjnej w towarzystwie zwierzęcia, po uprzednim upewnieniu się, że będzie ono przebywało w Galerii pod opieką właściciela i spełnione zostaną odpowiednie warunki (smycz, kaganiec, noszenie na rękach itp.) zapewniające bezpieczeństwo ludzi i eksponowanych obiektów. W niektórych przypadkach (ze względu na charakter ekspozycji, liczba zwiedzających, zachowanie zwierzęcia) właściciel może być poproszony o pozostawienie pupila poza salą wystawienniczą, np. w szatni. Przebywanie zwierzęcia w budynku galerii ograniczone jest do niektórych pomieszczeń, z wyłączeniem części administracyjno-organizacyjnej budynków, zaplecza technicznego, magazynów dzieł sztuki. Regulamin zwiedzania: <link www.mgslodz.pl/>mgslodz.pl</link&gt;

Muzeum Kinematografii w Łodzi
Psy mogą być wprowadzane na teren dziedzińca Muzeum i do pomieszczeń Pałacu Scheiblera na poziomie -1. Dodatkowo małe psy mogą przebywać we wszystkich ogólnodostępnych obiektach muzealnych. Informacje o możliwości wprowadzania psów na teren i do obiektów Muzeum są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <link kinomuzeum.pl/zaplanuj-wizyte-muzeum-kinematografii-w-lodzi/>kinomuzeum.pl</link&gt; Regulamin dotyczący wprowadzania psów na teren i do obiektów Muzeum Kinematografii w Łodzi jest dostępny do wglądu w kasie biletowej Muzeum.

Teatr "Pinokio" w Łodzi
Odwiedzający w towarzystwie zwierzęcia może przebywać wyłącznie tzw. przestrzeniach wspólnych: duże foyer (włącznie z kasą biletową), małe foyer, dziedziniec, portiernia, toalety (w obszarze foyer). Instytucja zastrzega sobie prawo do osobnego oznaczania wydarzeń z oferty, w których można brać udział wraz ze zwierzęciem. Obecnie realizowane działania repertuarowe nie uwzględniają możliwości uczestnictwa w nich wraz ze zwierzętami (z wyłączeniem psów asystujących i psów przewodników). Więcej:  <link www.teatrpinokio.pl/>teatrpinokio.pl</link&gt;

Teatr Lalek "Arlekin"
Do budynku Teatru mogą być wprowadzane zwierzęta. Jednakże, z uwagi na specyfikę organizowanych przez Teatr wydarzeń zaleca się każdorazowo sprawdzenie czy w danym wydarzeniu lub przestrzeni Teatru dozwolone jest przebywanie wraz ze zwierzętami. Właściciel psa może wejść do teatru ze zwierzęciem aby kupić bilet, porozmawiać o ofercie teatru, czy uzyskać informacje w Dziale Obsługi Widza dotyczące planowanych wydarzeń Na organizowane przez teatr wydarzenia artystyczne wystawiane na salach widowiskowych oraz warsztatowych zwierzęta nie mogą być wprowadzane (z wyjątkiem psów towarzyszących osobom niepełnosprawnym). Więcej informacji: <link teatrarlekin.pl/>teatrarlekin.pl</link&gt;

Teatr Muzyczny w Łodzi
Na teren Teatru Muzycznego w Łodzi mogą być wprowadzane zwierzęta wyłącznie podczas zakupu biletów, wizyty w biurze obsługi widza, oraz podczas wydarzeń organizowanych w przestrzeni foyer i sali kameralnej. Z uwagi na specyfikę działalności Teatru niedostępna do zwiedzania ze zwierzętami pozostaje widownia i zaplecze sceniczne Teatru. Regulamin: <link teatr-muzyczny.lodz.pl/zasady-wprowadzania-zwierzat>teatr-muzyczny.lodz.pl</link&gt;

Teatr Powszechny w Łodzi
Teatr zezwala na wprowadzanie zwierząt w celu kupna biletu lub załatwienia spraw administracyjnych przez opiekuna, jeżeli zwierzęta nie są uciążliwe dla pozostałych osób obecnych na terenie. Regulamin: <link www.powszechny.pl/>powszechny.pl</link&gt;

Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
Umożliwia wprowadzanie zwierząt jedynie podczas uczestnictwa w wystawach organizowanych przez Teatr, jak również w trakcie zakupu biletu na wydarzenie, które odbywa się na terenie Teatru. Regulamin: <link nowy.pl/>nowy.pl</link&gt;

ZOBACZ TAKŻE