Zielony pasaż do Manufaktury. Na plac budowy wrócili drogowcy [ZDJĘCIA]

Budowa pasażu, który połączy ul. Legionów 25 z ul. Ogrodową 20 i ul. Gdańską 8 nie miała szczęścia. IDS-BUD, generalny wykonawca szeregu inwestycji drogowych w ramach rewitalizacji centrum, upadł. We wrześniu udało się rozstrzygnąć przetarg i wybrać firmę, która dokończy rozpoczętą budowę pasażu, który poprowadzi do Manufaktury.

remont pasażu
Pasaż połączy ul. Legionów z Ogrodową i Gdańską, fot. Paweł Łacheta
6 zdjęć
remont pasażu
remont pasażu
remont pasażu
remont pasażu
remont pasażu
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

– Pod koniec września została zawarta umowa z firmą DB Construct Sp. z o.o. z Łodzi. Wykonawca rozpoczął prace od uporządkowania i zabezpieczenia terenu. W następnej kolejności prowadzone będą roboty ziemne  i przygotowanie podłoża do układania nawierzchni. W ostatnim etapie wykonawca zajmie się zielenią – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu inwestycji Miejskich

Jak będzie wyglądał nowy pasaż do Manufaktury?

Nawierzchnia będzie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej i miejscami przybierze formę placów. Instalacje podziemne i oświetleniowe zostaną przebudowane, pojawi się nowe oświetlenie parkowe i podświetlenie zieleni. Przestrzeń zostanie wyposażona w ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady oraz na psie nieczystości czy zdroje wody pitnej. Na potrzeby realizacji inwestycji został rozebrany budynek mieszkalny i przylegający do niego budynek gospodarczy posesji przy ul. Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie Żłobka Miejskiego. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu schroniska młodzieżowego, parafii, żłobka i Teatru Powszechnego zostały przebudowane.

W nowym pasażu zaplanowano m.in. 5 wiśni piłkowanych, 8 gruszy drobnoowocowych, kilkadziesiąt różaneczników, wiciokrzewów japońskich czy kokornaków wielkolistnych. Do tego ponad sto sztuk hortensji krzewiastej, pierisu japońskiego, choiny kanadyjskiej i bluszczu pospolitego, a to nadal nie wszystkie elementy zieleni, jakie będzie można tam podziwiać!

Finał inwestycji to koniec tego roku, a jej łączna wartość to blisko 4 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE