Zielony plac Wolności tętni życiem! Łodzianie pokochali go po metamorfozie [ZDJĘCIA]

Przebudowa placu Wolności to przede wszystkim zieleń. W ostatnich dniach na 1200 mkw. wyłożono trawę z rolki, na której można usiąść, poczytać książkę czy zorganizować piknik. Już widać efekty!

Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
Zielony plac Wolności tętni życiem! Łodzianie pokochali go po metamorfozie
14 zdjęć
Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
Zielony plac Wolności zachwyca łodzian
ZOBACZ
ZDJĘCIA (14)

Obok zasadzono 64 drzewa, kilka tysięcy krzewów (hortensje, wierzby purpurowe, laurowiśnie wschodnie), a także wiele różnych gatunków bylin i traw ozdobnych (m.in.: krwawniki pospolite, liliowce i astry). U stóp pomnika Tadeusza Kościuszki powstała przestrzeń przeznaczona do organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu oraz tematycznych targów.

Wejście do Muzeum Kanału „Dętka” otrzymało nowe zadaszenie w postaci klimatyzowanego pawilonu, który umożliwi placówce muzealnej całoroczne funkcjonowanie. Historyczny zdrój z motywami ryb został przeniesiony przed wejście do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Otrzymał też nowy kamienny cokół nawiązujący do oryginału z początku wieku. W wejściu na plac od strony ul. Piotrkowskiej została usytuowana posadzkowa fontanna. Przed budynkiem dawnego ratusza i siedzibą Muzeum Farmacji powstał bezpieczny plac zabaw w formie oryginalnej wielofunkcyjnej konstrukcji. 

Wartość przebudowy Placu Wolności to ponad 35 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE