повернутися до статті
Міняйте фотографії за допомогою стрілок на клавіатурі
3 / 12

TOP 10 najlepszych inwestycji BO 2022. To dzięki Wam tak zmienia się Łódź! [ZDJĘCIA]

Droga rowerowa nad Sokołówką
Droga rowerowa nad Sokołówką
Rowerowe połączenie parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki

W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Zgierskiej na odcinku od ul. Liściastej do zjazdu na parking przy parku Julianowskim o łącznej długości ok. 200 m, przebudowano przejścia dla pieszych w rejonie ul. Liściastej (wraz z wybudowaniem wzdłuż niego przejazdu rowerowego), dojścia do przejścia dla pieszych przy ul. Liściastej, sygnalizację drogową w rejonie ul. Liściastej oraz istniejące zjazdy. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 639.951,60 zł


ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ