Historia Łodzi. Jak wyglądały jej początki jako wsi w czasach wolnizny i pańszczyzny?

Początki Łodzi jako wsi są o tyle ważne, że wyznaczają macierz naszego miasta, a ze względu na stosunki własnościowe – także Widzewa, gdyż obie te miejscowości należały w XIV w. do dóbr biskupstwa włocławskiego.

Początki Łodzi jako wsi są o tyle ważne, że wyznaczają macierz naszego miasta
5 фотоs
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (5)

Łódź-wieś wymienia po raz pierwszy – jak już podawaliśmy – przywilej z 1332 r. wydany 6 września w Łęczycy przez Władysława, księcia łęczyckiego i dobrzyńskiego. Jest to również tzw. pierwszy zapis, a zatem daty jej założenia nie znamy. Można jednak wysunąć przypuszczenie, że Łódź-wieś istniała już w pierwszej połowie XII w. i początkowo była własnością monarszą, ale przed 1332 r. przeszła w posiadanie kapituły we Włocławku.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ