Nowe kryteria rekrutacji do przedszkoli. Ile punktów i za co? Sprawdź!

Podczas tegorocznej rekrutacji do miejskich przedszkoli będą obowiązywać zmodyfikowane kryteria stosowane w czasie drugiego etapu naboru.

fot. ENVATO ELEMENTS
Do miejskich przedszkoli obowiązują nowe kryteria rekrutacji

Z uwagi na oczekiwania rodziców mieszkających w Łodzi i tutaj rozliczających podatek dochodowych od osób fizycznych dodano kryterium zgodnie z którym dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców rozlicza PIT-37 za rok poprzedni w Łodzi otrzyma 32 punkty. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest kopia pierwszej strony zeznania podatkowego albo oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Łodzianina.

- Rodziny, które płacą podatki w Łodzi mają prawo oczekiwać, że ich dziecko będzie miało zapewnione miejsce w przedszkolu prowadzonym przez samorząd. Wprowadzając to kryterium wychodzimy naprzeciw rodzicom zainteresowanym opieką przedszkolną - mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Zmienią się też wagi punktowe przypisane kryteriom, co pozwoli wyeliminować sytuacje, gdy dzieci uzyskiwały taką samą liczbę punktów przy spełnianiu różnych kryteriów.

Kryteria w II etapie rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

  • 64 pkt - rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
  • 32 pkt. - co najmniej jedno z rodziców rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Łodzi
  • 16 pkt. - dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko u którego badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia terminu szczepienia
  • 8 pkt.- dziecko rodziców pracujących lub studiujących stacjonarnie; rodzic samotnie wychowujący
  • 4 pkt. - dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji
  • 2 pkt. - dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ