Nowe meble, plenerowe siłownie i place zabaw w szkołach w Łodzi. Dzięki środkom UNICEF

Hitem w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi są plenerowa siłownia oraz kolorowe kanapy ustawione na półpiętrach. Środki z UNICEF są przeznaczane na projekty, które mają na celu polepszenie integracji dzieci z Polski i Ukrainy.

fot. ŁÓDŹ.PL
Nowe meble, plenerowe siłownie i place zabaw w szkołach w Łodzi. Dzięki środkom UNICEF
8 фотоs
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (8)

– Pieniądze, które udało się pozyskać służą lepszej integracji uczniów z Polski i Ukrainy. 62 szkoły kupiły dodatkowe meble, a kolejnych 38 sprzęt komputerowy – powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi. – Placówki zatrudniły również 53 asystentów kulturowych, czyli nauczycieli znających język ukraiński wspierających uczniów w oddziałach przygotowawczych. Szkoły i przedszkola doposażają również place zabaw.

Zdaniem Krzysztofa Makowskiego, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej kluczowe w pomocy z UNICEF jest wsparcie jakie uzyskują dzieci uchodźców z Ukrainy, ale też zapewnienie im normalności, po tym czego doświadczyły zanim przyjechały do Łodzi.

Zrealizowane działania ze środków UNICEF:

  • 1 736 dzieci z Ukrainy wzięło udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez 68 szkół (m.in. zielone szkoły)
  • 38 szkół kupiło sprzęt IT
  • 62 placówki kupiły dodatkowe meble
  • 114 szkół zakupiło różowe skrzyneczki dla dziewcząt wraz z wyposażeniem
  • 12 placówek kupiło doposażenie placów zabaw
  • 48 placówek zatrudniło 53 asystentów kulturowych
  • 5 placówek kształcenia specjalnego oraz 2 poradnie kupują meble, sprzęt komputerowy, likwidują bariery architektoniczne, tworzą mini-pracownie terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
  • 8 specjalistycznych placówek zapewnia wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
  • 198 przedszkoli, szkół, dwie bursy oraz ośrodki z internatem zapewniają ciepłe posiłki dla 3 972 ukraińskich dzieci
  • 43 osoby uczą się języka polskiego na zajęciach prowadzonych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ