Opiekujesz się osobą niepełnosprawną? Możesz skorzystać ze wsparcia

Wytchnienie od codziennych obowiązków dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami – można już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa”.

fot. Glapiński
Można już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa”

Mieszkający w Łodzi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Jest to możliwe dzięki  programowi „Opieka wytchnieniowa”.

Projekt będzie realizowany w dwóch formach: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, a także świadczenia usługi „Opieki wytchnieniowej” w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. Wykonawcy obu rodzajów świadczonych usług zostali wyłonieni. 

Nabór wniosków

Zainteresowani skorzystaniem z takich form wsparcia mogą już teraz zgłaszać się do MOPS w Łodzi. Osoby, które mogłyby skorzystać z pomocy w ramach projektu, będą także typowane przez pracowników socjalnych, współpracujących na co dzień z rodzinami, w których są osoby z niepełnosprawnościami. 

— Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów, będących bohaterami dnia powszedniego, bo nawet najwięksi bohaterowie bywają od czasu do czasu zmęczeni — mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. — Program zapewnia opiekunom wytchnienie od codziennych, często niełatwych obowiązków przy jednoczesnym braku lęku i obaw o to, co podczas tego odpoczynku dzieje się z osobami, którymi na co dzień się opiekują.

Z usług „Opieki wytchnieniowej” świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać łącznie 20 osób, w tym 10 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 10 osób niepełnosprawnych po 16. roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Osoby objęte wsparciem w ramach „Opieki wytchnieniowej” nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności.

Jaką uzyskasz pomoc?

Taka forma opieki obejmuje m.in. pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, ale też w załatwianiu spraw urzędowych czy regulowaniu opłat. 

Program przewiduje także pomoc przy karmieniu, ubieraniu, sprzątaniu, przemieszczaniu się, pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. 

Maksymalna liczba bezpłatnych godzin „Opieki wytchnieniowej” dla jednej osoby w ciągu roku to 240. Usługi te mogą być realizowane przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8.00–22.00.

Z kolei „Opiekę wytchnieniową” świadczoną w ramach pobytu całodobowego w placówce gwarantującej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym zapewni jedno z podłódzkich centrów opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Z takiej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w tym roku – zgodnie z pozyskanymi środkami z programu – 5 osób, w tym 2 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 3 osoby niepełnosprawne po 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić we wspomnianej placówce maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jak skorzystać ze wsparcia?

By skorzystać ze wsparcia w postaci „Opieki wytchnieniowej”, należy zgłosić się do jednego z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej funkcjonujących w ramach MOPS w Łodzi. Powinien być to Wydział znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością:

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, 677 15 50 lub 677 15 52 – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, 684 44 81 lub 684 54 47 – dla Górnej oraz części Polesia.

 

W celu przyznania pomocy niezbędne będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego oraz dołączenie karty zgłoszenia oraz karty oceny stanu zdrowia. 

Obie karty są dostępne w siedzibach MOPS, do pobrania na stronie <link http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021>niepelnosprawni.gov.pl</link> 

Pierwszeństwo w przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej dotyczy osób, które: mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu oraz uzyskały – widniejący w karcie oceny stanu zdrowia - wynik badania w skali FIM, czyli skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure) w przedziale między 18 a 75 punktów (według zmodyfikowanej punktacji).

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ