PFRON. Ponad 4 mln wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, likwidacja barier w komunikowaniu się, a także zakup środków pomocniczych – nadal można ubiegać się o dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami.

fot. EnvatoElements
Z dofinansowania skorzystało już blisko 2 tys. łodzian
3 фото
fot. EnvatoElements
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (3)

Do rozdysponowania pozostało nieco ponad 4,3 mln zł. Warto więc złożyć stosowny wniosek i skorzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przedmioty ortopedyczne i pomocnicze

Największa pula pozostających wciąż do dyspozycji funduszy dotyczy dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tym przypadku do podziału jest nadal nieco ponad 3,1 mln zł. Co dokładnie można kupić? Między innymi materace przeciwodleżynowe, balkoniki, białe laski dla osób niewidomych, kule łokciowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące, jak również protezy oka, szkła korekcyjne czy aparaty słuchowe. 

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało już w tym roku dokładnie 1531 łodzian na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł.

Sprzęt rehabilitacyjny

Środki z drugiej co do wielkości puli, z której możemy jeszcze skorzystać, dotyczą dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na ten cel pozostało nieco ponad 650 tys. zł. Osoby z niepełnosprawnościami mogą sfinansować zakup – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami – m.in. specjalnych łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu (urządzeń umożliwiających prowadzenie tlenoterapii), rowerów stacjonarnych i rękawów przeciw obrzękom.

Z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało w 2021 r. 131 mieszkańców Łodzi, którzy w sumie uzyskali wsparcie w wysokości ponad 340 tys. zł.

Likwidacja barier

Nieco ponad pół miliona pozostaje również do zagospodarowania jako dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało już w tym roku 256 osób na łączną sumę ponad 470 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym osoby te będą mogły zakupić m.in. laptopy, telefony komórkowe (udźwiękowione, przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących), tablety, odtwarzacze książek, lupy elektroniczne, mówiące ciśnieniomierze oraz pulsoksymetry.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wszystkie wymienione dofinansowania może ubiegać się każdy mieszkaniec Łodzi, legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

— To ostatni moment, by składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidacji barier w komunikowaniu się — mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. — Jeśli nie będzie chętnych na tego typu wsparcie, zawnioskujemy o zmianę przeznaczenia pozostających do rozdysponowania środków, np. na likwidację barier architektonicznych, czyli utrudnień w budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się. W tym ostatnim przypadku zaplanowane na ten rok fundusze już się skończyły, a zgłoszenia nadal do nas wpływają — dodaje.

Skąd wziąć wniosek?

Wnioski można pobierać z głównej siedziby MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a lub wydrukować ze strony internetowej (www.mops.lodz.pl). Wszelkie szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 685 43 54 (czynnym w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00–16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00–17:00).

Jak zdobyć dofinansowanie? Krok po kroku

Wnioski można składać na trzy sposoby: 

  • Elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia (www.portal-sow.pfron.org.pl) dostęp do tej platformy jest bezpłatny; 
  • Osobiście w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a (dedykowane stanowiska obsługi znajdują się na parterze budynku);
  • Pocztą – wysyłając na adres wspomnianej głównej siedziby MOPS.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ