Przepis Na Opiekę. Szansa na opiekę długoterminową w domu

Trwa nabór do projektu Przepis Na Opiekę. Dzięki niemu osoby wymagające stałej opieki mogą liczyć na wsparcie. Jakie warunki trzeba spełnić i co wchodzi w zakres pomocy?

ENVATOELEMENTS
Trwa nabór do projektu Przepis Na Opiekę

Wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych, mieszkających na terenie Łodzi, powiatu zgierskiego, pabianickiego, brzezińskiego, które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września br., a maksymalna długość wsparcia to 12 miesięcy.

Pomoc zakłada domową opiekę pielęgniarską, wsparcie opiekunów medycznych, opiekę i konsultacje z dietetykiem w zakresie diety osoby niesamodzielnej, zabiegi fizjoterapeutyczne i opiekę rehabilitacyjną.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Wśród kryteriów warunkujących udział znalazło się wspomniane już wcześniej miejsce zamieszkania, uzyskanie wyniku 60 pkt. i mniej w skali Barthel (skalę Barthel wypełnia lekarz bądź pielęgniarka), niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 20142020 oraz brak dostępności świadczeń gwarantowanych.

Rekrutacja do programu trwa do 8 września br. Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze ds. Rekrutacji, czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w pokoju 132 (czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:0016:00 oraz we wtorki w godz. 9:0017:00). Numer do kontaktu: 42 638 47 30. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze ds. rekrutacji oraz na stronie: <link seniorzy/projekty/przepis-na-opieke/>uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/przepis-na-opieke/</link>Osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej w domu nie musi dokonywać osobiście odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze ds. Rekrutacji z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
  • za pośrednictwem upoważnionej osoby w Biurze ds. rekrutacji (wzór upoważnienia stanowi zał. do regulaminu),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź (w tym przypadku datą przyjęcia dokumentów będzie data ich wpłynięcia do Urzędu).

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ