Badania prenatalne w Łódzkiem. Więcej placówek przyjmie kobiety na szczegółowe badania

W Łódzkiem kobiety w ciąży będą mogły łatwiej i szybciej skorzystać z programu badań prenatalnych. NFZ Łódź od 1 lipca zapewni takie badania w 12 wyspecjalizowanych ośrodkach, wcześniej było ich 7. Część wad płodu wykrytych podczas badań prenatalnych można leczyć jeszcze na etapie ciąży. Dlatego tak ważna jest ich wczesna diagnostyka.

Badania prenatalne w Łodzi
Część z wad płodu wykrytych podczas badań prenatalnych można leczyć jeszcze na wczesnym etapie ciąży

W Polsce systematycznie rośnie średni wiek rodzących kobiet. Późne ciąże stanowią już ok. 8–10% ogólnej liczby porodów. Niestety powyżej 35. roku życia wzrasta znacząco ryzyko wystąpienia patologii płodu, a każdy taki przypadek wymaga sprawdzenia za pomocą badań genetycznych. Część z wad możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr). W razie podejrzenia wady, każda ciężarna, która spełnia warunki kwalifikacji do programu może skorzystać z bezpłatnej dalszej diagnostyki w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ.

Więcej placówek w Łódzkiem

NFZ w Łodzi rozstrzygnął konkurs ofert w wyniku którego ciężarne w Łódzkiem będą mogły korzystać z badań prenatalnych aż w 12 wyspecjalizowanych ośrodkach. Wszystkie placówki musiały spełnić wysokie wymagania dotyczące sprzętu i kwalifikacji medyków. Wcześniej w regionie było 7 takich przychodni.

W 2022 r. w Łódzkiem z programu skorzystało 5 69 kobiet, na inwazyjne badania skierowano 410 pacjentek i wykonano: 404 amniopunkcje, 58 biopsji trofoblastu, 2 kordocentezy.  U 506 kobiet potwierdzono wady płodu w badaniu USG (bez procedury inwazyjnej). W 2022 r. za badania w ramach programu Łódzki NFZ zapłacił 4, 6 miliona złotych. Na II półrocze tego roku Łódzki Fundusz podpisał umowy na kwotę 3,6 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE