Bezpieczne przejście do szkoły przy Anczyca. Uruchamiane detektorem, zasilane słońcem

Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 64 powstało kolejne aktywne przejście dla pieszych, które wzmocni bezpieczeństwo najmłodszych łodzian w drodze do szkoły. Czy różni się od tych standardowych?

7 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

Na ul. Anczyca przy Szkole Podstawowej nr 64 na wniosek rodziców i placówki zostały zamontowane aktywne znaki D-6 (przejście dla pieszych). Teraz zbliżanie się pieszego do przejścia uruchamia zamontowany na znaku detektor, który sygnalizuje obecność pieszego mrugającym żółtym światłem. 

Ponadto pod znakiem D-6 zamontowano także tablicę T-27, czyli tzw. Agatkę. Znak informuje o pobliskiej szkole i sygnalizuje, że szczególnie w tym miejscu kierowca może spodziewać się dzieci przechodzących przez pasy i powinien zachować szczególną ostrożność.

Przejście dla pieszych zasilane z panelu słonecznego

Aktywny znak przejścia dla pieszych zasilany jest z panelu słonecznego, rozwiązanie więc nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo, ale jest również ekologiczne. 

Taki znak pojawił się także na skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej z Biegańskiego i Kniaziewicza. To dość rozległe skrzyżowanie zostało w ostatnich latach uporządkowane, aby poukładać poszczególne kierunki ruchu, odseparować główny kierunek od skręcających i wyeliminować punkty kolizyjne.

ZOBACZ TAKŻE