Bezpłatne posiłki dla dzieci w Łodzi. Kto może skorzystać? [SZCZEGÓŁY]

Rodzice, którzy chcą, by w roku szkolnym 2023/2024 ich dzieci korzystały z bezpłatnych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach, powinni zgłosić się w tej sprawie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dzieci podczas posiłku w stołówce
Bezpłatne posiłki dla dzieci w Łodzi, fot. envato elements

Bezpłatny obiad, a w przypadku przedszkolaków – wyżywienie podczas pobytu w placówce, przysługuje obecnie dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – kiedy uczeń lub przedszkolak pochodzi z rodziny, w której wspomniana wysokość dochodów jest przekroczona, a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku – dyrektor szkoły lub przedszkola może zgłosić ten fakt do łódzkiego MOPS-u, który podejmie stosowne działania.

Wnioski o bezpłatne posiłki należy składać w Wydziałach Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS-u: przy ul. Kutrzeby 16 (dla Bałut i części Polesia), przy ul. Grota-Roweckiego 30 (dla Śródmieścia i Widzewa) oraz przy ul. Będzińskiej 5 (dla Górnej i części Polesia).

W pierwszym półroczu 2023 r. ze wsparcia w formie posiłku skorzystało w sumie 1419 łódzkich uczniów i przedszkolaków (w tym 46 zostało zgłoszonych przez dyrektorów placówek). Przygotowano dla nich nieco ponad 122,8 tys. posiłków o łącznej wartości ponad 860,2 tys. zł. Więcej informacji znajduje się tutaj.

ZOBACZ TAKŻE