Bulwary Północne. Nitka południowa jest już przejezdna [ZDJĘCIA]

W weekend (25–26 listopada) została oddana do użytku południowa nitka ul. Ogrodowej i ul. Północnej – od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ul. Kilińskiego/Franciszkańską.

10 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

Cały ruch pojazdów na przebudowywanym ciągu ulic Ogrodowej i Północnej został przekierowany na nową jezdnię, a prace wykończeniowe przeniosły się na nitkę północną.

Na przebudowywanym odcinku ciągu ul. Ogrodowej i ul. Północnej kończy się już budowa torowiska tramwajowego, spawane są ostatnie fragmenty szyn. Trwa wieszanie sieci trakcyjnej oraz ostatnie montaże krawężników i opasek. Do wykonania zostaną jeszcze prace brukarskie.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE