Dofinansowanie na nianie dla pracujących mam. Jak z niego skorzystać?

Chcesz wrócić do pracy lub pracujesz po urodzeniu dziecka? Planujesz zatrudnić nianię? Możesz dostać dofinansowanie na opiekę nad dzieckiem.

fot. ENVATO ELEMENTS
Łódzkie mamy mogą skorzystać z dotacji na nianię

45 mam zainteresowanych powrotem do pracy lub już zatrudnionych może starać się o dofinansowanie na zatrudnienie opiekuna dla dziecka. Z tych pieniędzy będzie można pokryć koszty wynagrodzenia niani nawet przez 12 miesięcy. Rekrutacja mam do projektu rusza w poniedziałek 8 listopada i potrwa do stycznia 2022 r.

Kto może starać się o dotację? Osoby mieszkające w Łodzi, pracujące, opiekujące się dzieckiem/dziećmi do lat 3.

Do kryteriów premiujących osobę zgłaszającą się należą m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego.

Jak dostać dotację? Sprawdź szczegóły

<link dla-mieszkancow/zdrowie/mama-w-pracy-niania-w-domu/>www.uml.lodz.pl/mamawpracy</link>

Wydział Zdrowia, ul. Zachodnia 47, pokój 132

tel. 42 638 47 30

e-mail: <link mamawpracy@uml.lodz.pl>mamawpracy@uml.lodz.pl</link>

Projekt „Mama w pracy, Niania w domu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE