500+ przejmie ZUS. Ważne zmiany w wypłacaniu świadczenia wychowawczego

Od 1 stycznia wnioski o pieniądze na dzieci będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Envato Elements
Od stycznia wnioski o 500+ będzie rozpatrywał ZUS

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia mpips.gov.pl, lub platformy usług elektronicznych ZUS zus.pl/pue

Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.

W związku z ww. zmianami nastąpią także zmiany organizacyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, tj. od 16.12.2021 r. Wydział Dodatków Mieszkaniowych oraz Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: al. Politechniki 32, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowskiej 153 zostaną przeniesione do siedziby Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi będzie przyjmowało wnioski o 500+ do 31.12.2021 r. i będzie wypłacało świadczenia do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31.05.2022 r.

ZOBACZ TAKŻE