Eksperyment w szkołach w Łodzi. Tematem zmiany klimatu i konsumpcjonizm

„Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości” – to pilotażowy projekt, który startuje w kilku szkołach w Łodzi. Jego celem ma być przekonanie dzieci do tego, by starały się rezygnować z konsumpcyjnych nawyków.

Uczniowie i nauczyciele
Przed uczniami duże wyzwanie, fot. mat. pras.

Czy można żyć bez telefonu i komputera? Wyjść ze strefy komfortu, zrezygnować z nowoczesnych technologii  i skupić się na tym, co nas otacza? Łódzka młodzież ma przed sobą prawdziwy challenge. Celem jest przekonanie dzieci i młodzieży do tego, by zrezygnowały z konsumpcyjnych nawyków i skupiły się na tym, co je otacza. – Mądra edukacja ekologiczna to klucz do lepszej przyszłości. Chcemy wyjść poza schemat prowadzenia lekcji, teorię zastąpić praktyką, nauczyć takich wartości jak szacunek dla posiadanych zasobów, współpraca w imię wyższego celu i rezygnacja z konsumpcyjnych nawyków – podkreśla Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Młodzież wobec zmiany klimatu

Akcja prowadzona będzie w 6 miejskich szkołach – 3 podstawowych i 3 średnich. Uczestników wspierać będzie doświadczony partner lokalny – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” oraz psycholog, który będzie czuwał nad przebiegiem eksperymentu. – Młodzież martwi się zmianą klimatu, odczuwa lęk, smutek, złość i bezsilność, a przyszłość wydaje się jej przerażająca. Przy zaangażowaniu nauczycieli i rodziców oraz przy wsparciu psychologa chcemy te trudne emocje przekształcić w poczucie sprawczości, wiarę w siłę wspólnoty – mówi Małgorzata Świderek, Prezeska Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. 

Ekologiczne rozwiązania

Ważnym elementem projektu jest współpraca i budowanie relacji – z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodzicami. Efektem ma być wspólne osiąganie wyznaczonych celów. Istotną częścią projektu jest element inwestycji: stworzenie 6 szkolnych przestrzeni zieleni, z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych. Da to uczniom i pracownikom szkoły szansę codziennego obcowania z naturą i przyniesie wiele innych korzyści, jak choćby możliwość prowadzenia zajęć czy wspólne prace ogrodowe, uczące odpowiedzialności za stworzone miejsce. Łódzkie detale wplecione w przestrzeń będą nie tylko przypominać o dziedzictwie miasta, ale również  stanowić dowód pomysłowego ponownego wykorzystania przedmiotów.

Projekt wesprze ECHO Investment

Projekty przestrzeni powstaną dzięki zaangażowaniu ECHO Investment, największego polskiego dewelopera i kreatora wielu miejskich przestrzeni. – Chcąc wzmocnić nasze zaangażowanie w EKOpakt dla Łodzi, przygotujemy projekty zagospodarowania podwórek w sześciu wybranych łódzkich szkołach. Ich wygląd skonsultujemy przede wszystkim z osobami, które na co dzień będą z nich korzystały, czyli uczniami i nauczycielami, tak by tereny te były estetyczne, a jednocześnie praktyczne i wygodne do użytkowania. W projektach wykorzystamy elementy z recyclingu, co pokaże młodzieży nowe możliwości nadawania przedmiotom drugiego życia - komentuje Rafał Gliwiński, design manager w Echo Investment.

W projekcie wezmą udział placówki: SP 23, SP 37, SP 111, IX LO, XXIV LO, XXXII LO.

Czas realizacji projektu: październik 2022 – kwiecień 2023.

ZOBACZ TAKŻE