Historia Łodzi. Okoliczne wsie i osady i ich wpływ na rozwój miasta

Pisaliśmy już o starszych i większych ośrodkach, otaczających lokowane w 1423 r. miasto Łódź, które hamowały jego rozwój, ale dla przyszłości istotne znaczenie miały okoliczne wsie i osady, które kilka wieków później utworzyły jej osiedla i dzielnice.

Historia Łodzi
Widok wsi Chojny – grafika M.P. Kaczmarka ze zbirów MMŁ
5 zdjęć
Historia Łodzi
Historia Łodzi
Historia Łodzi
Historia Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Pod koniec XVI w. na obszarze dzisiejszej Łodzi istniało 36 samodzielnych osiedli, należących do różnych właścicieli, czyli było jedno miasteczko, liczące kilkuset obywateli, ulokowane w rejonie Starego Rynku i pl. Kościelnego, a wokół niego – 24 wsie, 10 osad przemysłowych (osiem młynów, dwie osady po kuźni i hucie) oraz dwór wójtowski.

Każdy orze, jak może

Posiadłości łódzkie należały do biskupstwa włocławskiego, część dóbr pabianickich – do kapituły krakowskiej, a sporo wsi – do szlachty. A zatem pod koniec XVI w. geografia obszaru dzisiejszej Łodzi wyglądała następująco:

  • do dóbr biskupów włocławskich należały: miasto Łódź, wsie: Stara Wieś, Widzew, Wólka i Zarzew, młyny: Księży, Kulam, Lamus i Wójtowski, oraz Wójtówka; 
  • do dóbr pabianickich należały wsie: Brus, Chocianowice, Retkinia, Rokicie, młyny: Chachuła, Rokicki i Wiskicki, oraz Ruda i Huta Chocianowicka; 
  • własnością szlachty były natomiast wsie: Bałuty, Chojny Duże, Chojny Małe, Doły, Jagodnica, Kały, Łagiewniki, Modrzew, Moskule, Radogoszcz, Rogi, Stoki, Wola Mieczkowa, Wola Stokowska, Złotno i Młyn Kalski.

Część wsi szlacheckich tworzyło kompleksy majątkowe, np. Stoki, Wola Stokowska, a później także Chojny Duże i Chojny Małe oraz Wola Mieczkowa należały do rodziny Stokowskich. Od  XV w. właścicielami Bałut, Dołów i Radogoszcza, Kałów i Rogów byli Radogoscy, ale z czasem kompleks ten uległ rozdrobnieniu. Znaczne włości posiadał także Jerzy Bełdowski, do którego należały: Łagiewniki, Jagodnica oraz działy w Złotnie i Moskulach.

Pośród lasów i pól...

W Łodzi i we wsiach podłódzkich uprawiano przede wszystkim żyto i owies, rzadziej pszenicę, jęczmień i groch, a z łąk zwożono siano. W ogrodach sadzono kapustę, rzepę, marchew, pasternak, mak, konopie i len. Podobną funkcję pełniły ogrody mieszczan i plebana położone poza miastem. Według Jana Łaskiego przy kościele filialnym w Chojnach Dużych znajdowała się nawet winnica. 

W gospodarstwach hodowano przede wszystkim krowy, woły, konie, świnie, owce, gęsi, kury i kapłony. Przy każdym młynie znajdowała się sadzawka, służąca nie tylko do spiętrzenia wód, ale także do hodowli ryb, m.in. pstrągów. 

Stare nazwy miejscowych lasów i osiedli – Niedźwiedź, Turowiec, Żubardź – wskazują, że w łódzkich lasach nie brakowało niegdyś grubego zwierza. Powszechne były na pewno jelenie, sarny, dziki i zające oraz zwierzęta drapieżne – wilki, rysie, lisy, kuny, łasice.

W zakładach produkcyjnych na obszarze Chocianowic pracowali kuźnik i hutnik z załogami liczącymi 3–4 osoby. Karczma wiejska, tzw. taberna, służyła sprzedaży piwa, a regestr z 1576 r. wymienia też jedną karczmę w Wólce, dwie w Chojnach Dużych i trzy w Chocianowicach.

Najstarsze parafie

Po utworzeniu na początku XI w. pełnej organizacji kościelnej w Polsce Łęczyckie weszło w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej południowo-zachodniej części na przełomie XII i XIII w. utworzono archidiakonat łęczycki, obejmujący obszar ziemi łódzkiej. Administracja państwowa nie znała do początków XIX w. niższych jednostek niż powiaty, toteż w razie potrzeby, przede wszystkim przy zbieraniu podatków, posługiwano się podziałem na parafie.

W najbliższym sąsiedztwie Łodzi założono przed XIV w. parafie w Kazimierzu nad Nerem, Mileszkach i Zgierzu, w połowie tego stulecia – w Dobrej i Pabianicach, na przełomie XIV i XV w. – w samej Łodzi, a w 1473 r. powstał kościół filialny w Chojnach Dużych. Ze wsi i innych samodzielnych osiedli, powstałych do końca XVI w., do parafii zgierskiej należały Kały, Łagiewniki i Modrzew; do dobrskiej – Moskule; mileskiej – Chojny, Stoki, Wola Mieczkowa, Wola Stokowska; do pabianickiej – Chachuła Młyn, Chocianowice, Retkinia i Ruda Pabianicka; do kazimierskiej – Jagodnica, Złotno, a do łódzkiej – Bałuty, Brus, Doły, Lipinki, Radogoszcz, Rogi, Rokicie, Stara Łódź, Widzew, Wólka i miasto Łódź.

ZOBACZ TAKŻE