Kolejna część Ogrodowej do remontu! Drzewa, zieleńce i nowe miejsca parkingowe

Jest przetarg na kolejny odcinek ul. Ogrodowej. Tym razem wyremontowana ma zostać część pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną. Jak się zmieni?

Wyremontowana ma zostać część ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną
Wyremontowana ma zostać część ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną, fot. LODZ.PL
4 zdjęcia
Wyremontowana ma zostać część ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną
Wyremontowana ma zostać część ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną
Wyremontowana ma zostać część ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Gdańską a Cmentarną
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Cmentarnej (włącznie z tarczą skrzyżowania) do ul. Gdańskiej (bez pasa terenu ul. Karskiego i terenu inwestycji PKP).

Jak zmieni się Ogrodowa?

Inwestycja  zakłada odtworzenie istniejących niwelet nawierzchni jezdni. Powstaną także nowe miejsca parkingowe. Uzupełnione i częściowo wymienione mają być drzewa w szpalerze przy cmentarzu oraz szpaler drzew od strony Manufaktury. Pojawią się nowe zieleńce przy famułach, drzewa od strony Ogrodów Karskiego oraz na narożniku Cmentarna/Ogrodowa. Do tego krzewy, byliny i trawy. 

Firmy, które chcą przebudować wspomniany odcinek ul. Ogrodowej, mogą zgłaszać swoje oferty do 6 kwietnia, do godz. 11. Oferty będą oceniane przez dwa kryteria. Pierwszym jest tradycyjnie cena (60 proc.), drugim - długość udzielonej gwarancji (40 proc.).

Więcej szczegółów znajdziecie W TYM MIEJSCU


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE