Kolejne kamienice przy Wschodniej na finiszu remontów. Co za metamorfoza! [ZDJĘCIA]

Remonty kolejnych kamienic przy ulicy Wschodniej dobiegają końca. Sprawdzamy, jak zmieniły się budynki pod numerami 35 i 45.

Kamienica przy ul. Wschodniej 45
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
7 zdjęć
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
Kamienica przy ul. Wschodniej 45
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

Kompleks budynków przy ul. Wschodniej 35, wraz z podwórkiem, został całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. W budynku powstało 28 mieszkań komunalnych, w tym jedno dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, cztery lokale usługowe do wynajęcia, dwie pracownie dla artystów oraz mieszkanie chronione. W kamienicy przy ul. Wschodniej 45 powstało 48 mieszkań komunalnych, mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, dwanaście lokali usługowych oraz cztery pracownie twórcze.

Zielone podwórka przy Wschodniej

Metamorfozy doczekały się również podwórza remontowanych kamienic, które – jak w przypadku innych rewitalizacyjnych projektów – staną się przyjazną i bezpieczną przestrzenią do odpoczynku. Przyszli mieszkańcy otrzymają zupełnie nową przestrzeń do relaksu i zabaw najmłodszych. W ramach remontu przy ul. Wschodniej 45  wyburzony został mur, który stanowił zachodnie ogrodzenie działki. Dzięki temu, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22, powstało przebicie prowadzące do ulicy Piotrkowskiej. Ponadto nawierzchnia podwórek została wymieniona i odnowiona. Pojawiły się trawniki, przy których zasadzone zostały krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Wśród nich stanęły altany z trejażami dla roślin pnących, a na ścianach budynków zostały zamontowane budki dla ptaków.

Wartość inwestycji w obu kamienicach to ponad 26 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE