Konkurs wydawniczy. 60 tys. zł. na wydanie książki. Jak zdobyć finansowanie?

Jeszcze do 7 marca trwa nabór wniosków do tegorocznego konkursu wydawniczego Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, który wspiera wydania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią. Do rozdysponowania jest 60 tys. zł.

ksiazka konkurs
Wśród publikacji, które do tej pory otrzymały wsparcie finansowe z Miasta Łodzi, jest m.in. „Wielowarstwie” Magdaleny Skrzypczak
7 zdjęć
ksiazka konkurs
ksiazka konkurs
ksiazka konkurs
ksiazka konkurs
ksiazka konkurs
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które planują wydanie utworów literackich łódzkich autorów, wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź osób związanych z kulturą Łodzi. Środki pochodzące z konkursu mogą też wesprzeć wydanie almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in. reprintów planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą Łodzi, wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi lub publikacji związanych z dziedzictwem Łodzi, w tym mniejszości narodowych. Tegoroczne oferty mogą także uwzględniać istotne dla tożsamości miasta jubileusze i rocznice, w tym przypadającą w 2023 r. 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich czy ustanowienie roku 2023 Rokiem Łódzkich Włókniarek.

Szczegółowe informacje znajdziecie W TYM MIEJSCU

ZOBACZ TAKŻE