Które projekty wygrały w konkursie na park kieszonkowy i podwórko miejskie w Łodzi? [WIZUALIZACJE]

Projekt parku kieszonkowego i aranżacja podwórka miejskiego – konkurs Biura Architekta Miasta rozstrzygnięty. Laureaci zgarnęli nagrody pieniężne o łącznej puli blisko 100 tysięcy złotych.

konkurs Biura Architekta Miasta
Laureaci konkursu razem z jury
13 zdjęć
konkurs Biura Architekta Miasta
konkurs Biura Architekta Miasta
konkurs Biura Architekta Miasta
konkurs Biura Architekta Miasta
konkurs Biura Architekta Miasta
ZOBACZ
ZDJĘCIA (13)

„Przestrzenie Miejskie” – konkurs pod takim hasłem ogłosiło Biuro Architekta Miasta w październiku 2022 r. Celem  było zaprojektowanie miejsc, w których łodzianie będą mogli spędzać wolny czas. Ważnym elementem było uwzględnienie w projekcie historycznego charakteru Łodzi i przedstawienie go w nowoczesny sposób. – Zadaniem autorów była poprawa jakości przestrzeni publicznych, takich jak: podwórka miejskie, parki kieszonkowe, ale również zagospodarowanie ścian szczytowych, coraz bardziej oczekiwanych w miejskich przestrzeniach jako ściany zielone – podkreśla Beata Konieczniak, zastępca dyrektora w Biurze Architekta Miasta.

Przygotowane przez uczestników prace mają być inspiracją do tworzenia nowocześnie zagospodarowanych przestrzeni w Łodzi.  Uczestnicy składali prace konkursowe w 3 kategoriach:

  • park kieszonkowy – obszar przy skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i Struga,
  • podwórko miejskie – podwórko Piotrkowska 113,
  • przebicia wewnątrzkwartałowe – koncepcja zagospodarowania zielonych ścian na nowopowstałych przebiciach wewnątrzkwartałowych w centrum miasta.

Łącznie, we wszystkich kategoriach, nadesłano 23 prace. Jeden projekt został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów formalnych. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się pierwsza kategoria, czyli park kieszonkowy. Tutaj przyznano jedną nagrodę główną oraz 2 nagrody za 3. miejsce. W drugiej kategorii wyróżniono 3 prace. W ostatniej kategorii nie przyznano żadnych nagród.

Wystawa pokonkursowa w Lapidarium Detalu Architektonicznego

Projekty przygotowali nie tylko łodzianie. Do konkursu przystąpiły osoby z całej Polski, między innymi ze Szczecina czy Kielc. – Prace prezentowały bardzo różne sposoby podejścia do przestrzeni publicznych, zieleni miejskiej, rozwiązań proekologicznych oraz tych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Uczestnicy zaproponowali ciekawe podejście do problemów współczesnej tkanki miejskiej, a jednocześnie wskazali ciekawe rozwiązania estetyczne i materiałowe. Jury konkursowe brało również pod uwagę aspekty związane z dostępnością projektowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, poszanowania istniejącej zieleni, a także dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań związanych z ochroną konserwatorską i zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wybór nie był łatwy, jednak po merytorycznej dyskusji wybraliśmy laureatów – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ, członek jury.

Wybrane prace można oglądać na pokonkursowej wystawie w Lapidarium Detalu Architektonicznego, przy al. Kościuszki 19. Wystawa będzie prezentowana do stycznia 2023 r.

ZOBACZ TAKŻE