Legionów i Cmentarna gotowe do otwarcia. Zobacz efekty ważnego remontu! [ZDJĘCIA]

Na ul. Legionów i ul. Cmentarnej trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe - wykonawca inwestycji przygotowuje się do otwarcia obu ulic dla ruchu. Odbiory już w przyszłym tygodniu!

Remont Cmentarnej - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
Ulica Cmentarna jest już gotowa do otwarcia. Trwają ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe
21 zdjęć
Remont Cmentarnej - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
Remont Cmentarnej - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
Remont Cmentarnej - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
Remont Cmentarnej - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
Remont Legionów - ostatnie prace przed otwarciem ulicy
ZOBACZ
ZDJĘCIA (21)

Nowe ulice Legionów i Cmentarna to ok. 1,5 km całkowicie wyremontowanych dróg, a także nowe chodniki, przystanki MPK Łódź i miejsca parkingowe. Ruch został uspokojony,  pojawiła się zieleń - drzewa, krzewy i inne rośliny, o które dba automatyczny system nawadniania. Są też nowe meble miejskie, czyli kosze na śmieci, ławki i lampy. W ramach inwestycji zmodernizowana została cała infrastruktura podziemna: wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna i sieci telekomunikacyjne, a także oświetlenie miejskie na słupach i elewacjach oraz podświetlenie zieleni. Powstał nowy kanał technologiczny do poprowadzenia światłowodów i punkty monitoringu miejskiego. 

Ulice Legionów i Cmentarna są już w zasadzie gotowe - pozostały tylko ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Wielkie sprzątanie prowadzone jest przede wszystkim na ul. Cmentarnej w pobliżu skrzyżowania  z ul. Ogrodową oraz na ul. Legionów przy ul. Św. Jerzego. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się odbiory, które mają potrwać kilka dni.  Po ich zakończeniu obie ulice zostaną otwarte dla ruchu.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ZOBACZ TAKŻE