Remont Legionów. Trwają prace przy montażu torowiska [ZDJĘCIA]

Na trwającej przebudowie ul. Legionów widać już docelowy układ torowiska, a na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią gotowe są pierwsze odcinki torów.

Montaż torowiska na ul. Legionów
Montaż torowiska na ul. Legionów
17 zdjęć
Montaż torowiska na ul. Legionów
Montaż torowiska na ul. Legionów
Montaż torowiska na ul. Legionów
Montaż torowiska na ul. Legionów
Montaż torowiska na ul. Legionów
ZOBACZ
ZDJĘCIA (17)

Postępują prace przy przebudowie ul. Legionów. Wykonawca na przełomie października i listopada planuje wznowić ruch tramwajów ul. Zachodnią po nowych torach i zająć się drugą częścią skrzyżowania. Obecnie trwa montaż nowego torowiska. Na skrzyżowaniu widać już „krzyżaki” i rozjazdy. To pierwsze już gotowe elementy torów.

Tramwajowe elementy widać również na innych odcinkach inwestycji. Po wykonaniu prac ziemnych i przebudowie instalacji wykonawca przystąpił do tworzenia nowej konstrukcji drogi. Wylane zostały betonowe ławy pod torowisko, a w rejonie ul. Pogonowskiego ułożone zostały już płyty podtorowe. Pod koniec miesiąca wykonawca planuje przejść z budową torowiska na dalszy odcinek do ul. Żeligowskiego. Umożliwi to udostępnienie przejazdu ul. Legionów do ul. św. Jerzego i dojazd na Wszystkich Świętych do Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

Nowe, ciche torowisko

Nowa ulica Legionów oraz ul. Cmentarna zyskają nowe, ciche torowisko, a jezdnia wykonana zostanie z kamiennej kostki. Poszerzone zostaną chodniki. Ulice o uspokojonym ruchu wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Poza tym pojawią się nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie, a u zbiegu ul. Legionów z ul. Cmentarną powstanie zielony skwer z fontanną.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE