Łódź Akademicka na Salonach Maturzystów. Jak zaprezentuje się miasto?

W 14 największych ośrodkach akademickich w Polsce Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wraz z uczelniami gospodarzami, organizuje wydarzenie, podczas którego matura „spotyka się” ze studiami – targi edukacyjne adresowane do przyszłych studentów pod nazwą Salon Maturzystów.

Łódź Akademicka na Salonach Maturzystów
Łódź Akademicka na Salonach Maturzystów

Po raz pierwszy w historii na Salonie Maturzystów pojawi się wspólne stoisko Miasta Łodzi oraz trzech wiodących łódzkich uczelni publicznych: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, na którym zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Łodzi Akademickiej pod hasłem „Study in Łódź”.

Przedstawiciele uczelni i Miasta będą zachęcali do studiowania w Łodzi, przybliżając uczestnikom targów bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną, turystyczną i gospodarczą Miasta. Zaprezentowany zostanie również unikatowy na skalę kraju program „Młodzi w Łodzi”, poprzez który zachęcamy młodych ludzi do wiązania przyszłości z Łodzią oraz wspieramy rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów, a lokalnym firmom zapewniamy wysoko wykwalifikowane kadry. O tym, że Łódź to przyjazne i fajne miasto, w którym warto studiować, żyć i pracować będziemy przekonywać młodych podczas Salonów w 5 największych ośrodkach akademickich w kraju:

  • Lublin – 5-6 września (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

  • Wrocław – 12-13 września (Politechnika Wrocławska)

  • Warszawa – 14-15 września (Politechnika Warszawska)

  • Łódź – 21-22 września (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania)

  • Poznań – 26-27 września (Politechnika Poznańska).

ZOBACZ TAKŻE