Łódzka woda najlepsza w Polsce. W jaki sposób sprawdzana jest jej jakość?

Łódź ma najlepszą wodę spośród wielkich miast w Polsce. Jest prawie w stu procentach głębinowa, czerpana z warstw jurajskich, kredowych i czwartorzędowych – jest czysta, smaczna i bezpieczna. Czy rury nie pogarszają jej jakości?

Łódź ma najlepszą wodę spośród wielkich miast w Polsce, fot. ZWiK
9 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

Łódzka woda bardzo dokładnie sprawdzana

Jakość łódzkiej wody jest sprawdzana zarówno przed wtłoczeniem jej do miejskiej sieci wodociągowej, jak i po pokonaniu przez nią kilometrów rur. Zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” pracownicy laboratorium ZWiK pobierają próbki wody aż z dziewięćdziesięciu kranów w mieście, które znajdują się w: szkołach, bibliotekach, domach kultury, urzędach, sklepach spożywczych, muzeach, stacjach paliw i restauracjach.

W jaki sposób badana jest łódzka woda?

Pobieranie próbek do badań to skomplikowana procedura. Na początku miejsce poboru jest dezynfekowane, a następnie próbki transportuje się w sterylnych pojemnikach do laboratorium ZWiK. Badanych jest ponad 100 parametrów jakości wody (wyniki badań są dostępne na stronie internetowej ZWiK). Większość to wskaźniki fizykochemiczne, jak barwa, mętność, ph, smak, zapach, przewodność elektryczna, stężenie żelaza, manganu, potasu, sodu oraz mikrobiologiczne, czyli obecność bakterii coli i enterokoków. Wyniki badań wody pobieranej z dziewięćdziesięciu kranów są jednoznaczne: woda po pokonaniu kilometrów miejskiej sieci jest zdatna do picia!

Obowiązek dbania o instalację wodociągową

W ciągu roku pracownicy laboratorium ZWiK dokonują 150 tys. analiz łódzkiej wody.

Przypominamy: administratorzy i właściciele budynków mają obowiązek dbania o prawidłowy stan techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej. ZWiK odpowiada za stan miejskich wodociągów doprowadzających wodę do posesji.

ZOBACZ TAKŻE