Łódzki Panel Obywatelski. Jak się zgłosić i dlaczego warto?

Do 14 lutego trwa nabór uczestników i uczestniczek II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy i mieszkanki postarają się znaleźć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów w Łodzi?

Do 14 lutego trwa nabór uczestników i uczestniczek II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, fot. ŁÓDŹ.PL

Panel Obywatelski to jedno z narzędzi demokracji deliberacyjnej, czyli uczestniczącej. Jego celem jest wskazywanie rozwiązań w tematach trudnych, które dotyczą nas wszystkich. Dlatego dobór uczestników i uczestniczek panelu jest bardzo ważny – wybrana grupa powinna reprezentować całą społeczność Łodzi, sugerować rozwiązania możliwe do realizacji i zaakceptowania przez różne grupy społeczne. Czy trzeba zatem być ekspertem, ekspertką, by wziąć udział w Panelu poświęconemu tematyce emisji gazów cieplarnianych? Tak, jednak nie od ekologii i zmian klimatu, a życia w Łodzi i miejskiej codzienności!

Kto może się zgłosić?

Każdy, kto ukończył 15. rok życia i mieszka w Łodzi. By zapewnić odpowiednią reprezentatywność Panelu, jego uczestnicy i uczestniczki zostaną wylosowani spośród zgłoszeń tak, by odzwierciedlać większą grupę społeczną, np. młodych ludzi ze średnim wykształceniem mieszkających na Bałutach. Panel to łącznie pięć spotkań na przełomie marca i kwietnia – trzy o charakterze edukacyjnym i dwa dyskusyjne – warto zatem być dyspozycyjnym. Za udział w panelu jego organizatorzy przewidzieli wynagrodzenie.

Dlaczego warto?

Z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze Panel to świetna okazja, by dowiedzieć się więcej, lepiej zrozumieć otaczającą, zmieniającą się wokół nas rzeczywistość. Czym są gazy cieplarniane? Jakie zagrożenia wywołują? W jaki sposób można ograniczać ich emisję? To jedynie część z tematów do omówienia podczas trzech spotkań edukacyjnych. Po drugie, to świetna okazja, by zabrać głos w imieniu swoim i swojej grupy społecznej. Wypracowane podczas spotkań dyskusyjnych rekomendacje mają charakter wiążący dla Urzędu Miasta Łodzi – Panel to świetna okazja, by realnie wpłynąć na podejmowane decyzje i kierunki działania! Po trzecie w końcu, udział w roli panelisty lub panelistki, to satysfakcja, partycypacyjna przygoda i dodatkowa, finansowa gratyfikacja.

Czego nauczysz się w trakcie spotkań edukacyjnych?

Jakie są główne zagrożenia związane z emisją gazów cieplarnianych w Łodzi, jaki mają wpływ na zdrowie mieszkańców i jakość życia w mieście.

Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych i poprawiać  jakość powietrza w mieście, w tym poprzez: 

  • oszczędzanie i racjonalizację zużycia energii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii (w tym OZE) w mieście i gospodarstwach domowych oraz poprawę efektywności energetycznej,
  • rolę transportu w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza,
  • gospodarkę odpadami tj. ograniczanie produkcji, segregację i recykling oraz rozwijanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), 
  • użytkowanie terenu i rolę zieleni w „oczyszczaniu” powietrza i łagodzenia skutków zanieczyszczeń,
  • budownictwo i jego modernizację,
  • wykorzystanie zróżnicowanych źródeł finansowania ekoinnowacyjnych rozwiązań w mieście.

Jak się zgłosić?

Rejestrację, wybór grupy reprezentatywnej i spotkania prowadzi Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oraz eksperci i ekspertki z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Zgłoszenia przyjmowane są w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularze papierowe oraz odpowiednie urny znajdziesz:

  • w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – ul. Matejki 32,
  • w Biurze Aktywności Miejskiej – ul. Tuwima 10,
  • na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, wejście od ul. POW ⅗.

W przypadku formularza elektronicznego, znajdziesz go na stronie poświęconej II Łódzkiemu Panelowi Obywatelskiego: https://uml.lodz.pl/panel-obywatelski/ii-lodzki-panel-obywatelski/.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 lutego 2023 r. w godzinach pracy punktów lub do godz. 23:59 dla formularza elektronicznego.

ZOBACZ TAKŻE