Matura 2022. Rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Na początek język polski, obcy i matematyka

Uczniowie III – IV klas szkół średnich zaczynają dzisiaj egzamin dojrzałości. Matura potrwa trzy tygodnie.

fot. Envato Elements
Już w środę maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości

W środę, 4 maja o godz. 9:00 egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczynają się tegoroczne matury. 5 maja zdający napiszą sprawdzian z matematyki, a 6 maja – z języka obcego nowożytnego. 

Tegoroczne egzaminy dojrzałości potrwają do 23 maja, a przystępuje do nich ostatni rocznik absolwentów gimnazjów, zlikwidowanych reformą Anny Zalewskiej. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym roku są tylko egzaminy pisemne, egzaminy ustne mogą zdawać tylko uczniowie, którym wynik takiego sprawdzianu jest potrzebny do rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, trzeba obowiązkowo napisać sprawdzian na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz zdać egzamin z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni, na poziomie rozszerzonym, mogą zdawać jeszcze 5 egzaminów z różnych wybranych przedmiotów.

Wyniki matur będą znane 5 lipca.

Uczniowie, którzy z ważnych powodów, np. choroby, nie będą mogli w maju przystąpić do matury, mają szansę w terminie dodatkowym, tj. 1–15 czerwca, poprawki 23 sierpnia.

W szkołach średnich prowadzonych przez samorząd jest ogółem 4 635 absolwentów szkół średnich w tym 3 164 w liceach ogólnokształcących oraz 1 471 w technikach.

Tegoroczna matura odbywa się już bez zaostrzonego reżimu sanitarnego tj. bez maseczek.

ZOBACZ TAKŻE