Miasto Tworzone Wspólnie. Trwa nabór do pierwszego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoś się!

Pierwszy raz w Łodzi startuje Szkolny Budżet Obywatelski (zwany Deliberacyjnym). Rozpoczął się nabór szkół do projektu. Do pierwszego etapu można zgłosić się do 15 listopada.

fot. ŁÓDŹ.PL
Młodzież ma głos
4 zdjęcia
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Pierwszy etap projektu to nabór szkół. Na podstawie nadesłanych formularzy organizator budżetu, fundacja EduKABE, wybierze placówki do drugiego etapu. Z wybranymi szkołami będą zorganizowane spotkania online.

Będziemy dopytywać o charakter inicjatyw podejmowanych przez uczniów. Chcemy się dowiedzieć, jak poszczególni uczestnicy projektu widzą siebie w realizacji tego działania. Ważny jest nie sam „gotowy projekt”, ale kto i w jaki sposób zostanie zaangażowany w jego realizację mówi Barbara Michalska z Fundacji EduKABE.

Skorzysta aż 16 szkół

W rozmowach online wyłonionych zostanie 16 szkół 8 podstawowych i 8 ponadpodstawowych. W każdej z nich wyznaczeni zostaną opiekunowie budżetu, którzy zostaną przeszkoleni przez fundację, w jaki sposób przeprowadzić cały projekt w danej placówce.

Tu zacznie się proces budowania pomysłu i dalszych prac nad projektem z udziałem całej szkolnej społeczności. Celem tych działań będzie zbudowanie w szkole autentycznej przestrzeni do dyskusji i danie uczniom realnego narzędzia do zmiany otaczającej ich rzeczywistości, nie tylko szkolnej, ale też najbliższego otoczenia dodaje Barbara Michalska.

4 tys. zł dla każdej szkoły

W sumie w ramach projektu ponad 8 tysięcy uczniów i uczennic z szesnastu szkół będzie decydować o tym, w jaki sposób wydać 4 tys. zł na szkołę.

Chcemy, żeby wytworzyła się realna dyskusja między uczniami, rodzicami, radą pedagogiczną konkretnej szkoły. Ma to być rozmowa o potrzebach wszystkich grup i całej społeczności szkolnej. Dopiero na podstawie tych rozmów powinny wyłonić się pomysły, na co przeznaczyć 4 tysiące złotych mówi Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskich UMŁ.

Pomysły proponowane przez szkoły nie muszą ograniczać się do terenu samej placówki, mogą to być także działania dotyczące szerszego grona, np. osiedla. Po czasie dyskusji i spotkań przyjdzie moment na wdrażanie projektów. To także będzie zadanie dla szkół.

Szkolne laboratorium powstałe z Budżetu Obywatelskiego

Ważne jest to, by te wprowadzane przez szkoły zmiany czy pomysły działy się przy aktywnym udziale uczniów i uczennic. Chodzi o to, by od początku do końca dzieci i młodzież biorąca udział w budżecie czuli, że ich głos jest słyszalny i ważny dodaje Dyzio.

Projekt potrwa do grudnia 2022 r. Pieniądze na realizację szkolnego budżetu obywatelskiego zdobyła Fundacja EduKABE we współpracy z Biurem Aktywności Miejskiej UMŁ z funduszy norweskich.

ZOBACZ TAKŻE