Mielczarskiego zmienia się w woonerf. Powstają m.in. dwa pasaże, place i zdroje wody pitnej! [ZDJĘCIA]

U progu dużej przemiany znajduje się ul. Mielczarskiego, która w ramach programu rewitalizacji jest przebudowywana na przyjazny woonerf.

Ulica Mielczarskiego w remoncie
Mielczarskiego staje się woonerfem
6 zdjęć
Ulica Mielczarskiego w remoncie
Ulica Mielczarskiego w remoncie
Ulica Mielczarskiego w remoncie
Ulica Mielczarskiego w remoncie
Ulica Mielczarskiego w remoncie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

– Inwestycja przebiega zgodnie z planem i już za kilka tygodni planujemy rozpocząć odbiory techniczne. W ostatnim czasie układane były nawierzchnia, krawężniki i obrzeża. Ponadto trwa montaż nowego oświetlenia ulicznego oraz prace przy nowych zieleńcach, gdzie nawożona jest urodzajna ziemia. Wkrótce rozpocznie się sadzenie roślin – relacjonuje Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Mniejszy ruch, więcej zieleni

Ulica nadal będzie jednokierunkowa, ale z uspokojonym ruchem pojazdów. Wzbogacona zostanie o nową zieleń i kameralne place. Nowa nawierzchnia zrobiona będzie z jasnych i ciemnych pasów płyt i kostki. Przy drodze staną meble miejskie: ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady i psie nieczystości. Będą też zdroje wody pitnej.

Dwa pasaże

W ramach inwestycji powstaną dwa pasaże. Pierwszy połączy ul. Mielczarskiego z Ogrodami Karskiego – powstanie w miejscu ścieżki pomiędzy budynkami przy ul. Mielczarskiego 33 i 35. Drugim będzie pieszo-rowerowe przebicie obok posesji przy ul. Mielczarskiego 25. Na tych szlakach także przybędzie zieleni. Zaplanowano nowe trawniki oraz nasadzenia krzewów i traw ozdobnych. 

Wartość całej inwestycji (łącznie z pasażami) to 19 mln zł. Termin zakończenia to jesień 2023 r.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE