Mielczarskiego zostanie przebudowana. Startują prace, zmiany dla kierowców

Od poniedziałku, 14 listopada, zmieni się organizacja ruchu na ul. Mielczarskiego. Jest to związane z rozpoczęciem gruntownej przebudowy tej ulicy.

woonerf Mielczarskiego
Ulica Mielczarskiego zmieni się w woonerf
8 zdjęć
woonerf Mielczarskiego
Mielczarskiego woonerf
mielczarskiego-woonerf-1
mielczarskiego-woonerf-1
mielczarskiego-woonerf-1
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Na czas prac ulica nadal będzie jednokierunkowa (w kierunku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej), ale dostępna wyłącznie dla mieszkańców, którzy będą mogli cały czas dojeżdżać do swoich posesji (tzw. wjazdy docelowe). W związku z tym zostaje zlikwidowana możliwość parkowania po południowej stronie ulicy, a sama przebudowa będzie prowadzona tzw. metodą połówkową (zajęta połowa jezdni) i podzielona na sześć etapów, by w każdej chwili zapewnić dojazd do wszystkich posesji.

Mielczarskiego stanie się woonerfem

Ul. Mielczarskiego zmieni się w woonerf – miejsce przyjazne do życia i odpoczynku. Nadal będzie ulicą jednokierunkową, ale poza tym ruch zostanie uspokojony, pojawią się zieleńce i nowe meble miejskie, w tym ławy. Znajdą się tu także kameralne place sprzyjające zatrzymaniu się wśród zieleni. Nowa nawierzchnia ulicy zrobiona będzie z jasnych oraz ciemnych pasów płyt i kostki. Ponieważ przy ul. Mielczarskiego mieszka wiele osób, liczba miejsc postojowych zostanie niemal w pełni zachowana.

Zielone pasaże na Mielczerskiego

W ramach inwestycji powstaną także dwa zielone pasaże. Pierwszy połączy ul. Mielczarskiego i Ogrody Karskiego – wyznaczony zostanie w miejscu dzikiej ścieżki wydeptanej przez mieszkańców pomiędzy budynkami przy ul. Mielczarskiego 33 i 35. Drugim pasażem będzie pieszo-rowerowe przebicie obok posesji przy ul. Mielczarskiego 25.

Wartość całej inwestycji (łącznie z pasażami) to 19 mln zł. Termin zakończenia - jesień 2023 r.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE