Mieszkania chronione dla niepełnosprawnych już gotowe! Zamieszkało w nich 13 osób

Adrianna, Aleksandra, Jarosław oraz 10 innych osób zamieszkało już w trzech oddanych w tym roku do użytku mieszkaniach chronionych zlokalizowanych w zrewitalizowanych kamienicach w centrum miasta. Są one przeznaczone dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sprzężoną, intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi).

fot. ŁÓDŹ.PL
Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami
8 zdjęć
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Wkrótce do tego grona pełnoletnich łodzian dołączy jeszcze troje lokatorów, którzy wprowadzą się do czwartego tego typu lokum.

Cztery mieszkania chronione dla łodzian z niepełnosprawnościami mieszczą się, po jednym w każdej lokalizacji: 

  • przy ul. Kilińskiego 39 (nieco ponad 108 mkw.; 3 miejsca)
  • przy ul. Sienkiewicza 56 (niemal 94 mkw.; 3 miejsca)
  • przy ul. Sienkiewicza 79 (niespełna 200 mkw.; 5 miejsc) 
  • przy ul. Wschodniej 42 (prawie 146 mkw.; 5 miejsc)

Każde z lokum jest w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty oraz urządzenia umożliwiające i ułatwiające codzienne funkcjonowanie lokatorów. Poza m.in. łóżkami, szafkami, tradycyjnym sprzętem AGD (np. pralkami, odkurzaczami, żelazkami i lodówkami), pościelą, zestawem naczyń w mieszkaniach znajduje się także rehabilitacyjne wyposażenie potrzebne osobom poruszającym się na wózkach (windy, podnośniki, krzesła kąpielowe, dostosowane meble i sprzęt AGD).

– Mieszkania chronione to takie miejsca do zadań specjalnych – mówi Marlena Mazerant, kierownik Wydziału Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Stacjonarnej w Łodzi. – Dają nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim uczą, wspierają, rozwijają, a poza tym usprawniają umiejętności i zachowania niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu. Wyróżniamy dwa rodzaje takich mieszkań: treningowe oraz wspierane. Dzięki pobytowi w pierwszym z nich, lokatorzy posiadają warunki mieszkaniowe podobne do tych z rodzinnego domu. Lokale wspierane są przeznaczone dla tych osób, które potrzebują bardziej intensywnego wsparcia, niż pomoc w postaci usług opiekuńczych. Takie miejsca są także alternatywą dla domów pomocy społecznej.

Różnica pomiędzy mieszkaniami treningowymi a wspieranymi

Lokale przy ul. Kilińskiego 39 oraz przy ul. Sienkiewicza 56 są mieszkaniami treningowymi, a te przy ul. Sienkiewicza 79 oraz ul. Wschodniej 52 – mieszkaniami wspieranymi. W dwóch pierwszych czas pobytu dla osoby z niepełnosprawnością wynosi od 3 do 12 miesięcy, a w dwóch ostatnich – do dwóch lat. W każdej ze wskazanych lokalizacji, w zależności od profilu lokum oraz potrzeb jego lokatorów będą pojawiali się opiekunowie mieszkania i asystenci osób z niepełnosprawnościami, którzy zostali wyłonieni w konkursach przez operatorów poszczególnych lokalizacji. Lokalami przy ul. Kilińskiego 39 oraz ul. Sienkiewicza 79 opiekuje się Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, a tymi przy ul. Sienkiewicza 56 oraz ul. Wschodniej 42 - Stowarzyszenie „POMOST”. Zadaniem operatorów jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami zakwaterowanych we wspomnianych mieszkaniach m.in. w wykonywaniu niezbędnych czynności w życiu codziennym, jak również w utrzymaniu i rozwijaniu samodzielności danej osoby na poziomie jej możliwości.

– Mieszkania chronione oznaczają w praktyce prawo do bezpiecznego, niezależnego życia i prawo do podejmowania decyzji o swoim życiu – mówi Marcin Urbaniak, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”. – Są to prawa i potrzeby ważne dla każdego z nas. Cieszę się, że Miasto Łódź wspiera taki kierunek.

Kto może ubiegać się o takie mieszkanie?

O możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami może ubiegać się pełnoletni łodzianin posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym stopniem i symbolem lub posiadający zaświadczenie lekarskie wystawione na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zaświadczenie o udziale w terapii. Osoby starające się o tego rodzaju lokum nie mogą poza tym wymagać całodobowego wsparcia. Za pobyt w przydzielonym pokoju każda osoba jest zobowiązana do comiesięcznej opłaty w wysokości 30 procent miesięcznego dochodu.

– Zdecydowałam się ubiegać o miejsce w mieszkaniu chronionym, ponieważ chcę być bardziej samodzielna – mówi Ola, lokatorka jednego z czterech wspomnianych mieszkań chronionych. – Mimo że jestem dorosła, miewam problemy z niektórymi, codziennymi czynnościami, jak np. obsługa internetowego konta bankowego czy obsługa niektórych urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Niełatwo jest mi także zorganizować swoją codzienność, m.in. zakupy. Do tej pory mieszkałam z mamą i być może przez to trudno było mi zmotywować się do ćwiczenia zadań, z którymi mam kłopot. Wiem jednak, że kiedyś przyjdzie czas, iż zostaną naprawdę sama i chcę być do tego lepiej przygotowana.

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenia od zainteresowanych mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami są przyjmowane cały czas, ponieważ w przydzielonym lokalu będzie można spędzić wspomniany już określony okres. Każda pierwsza decyzja jest wydawana na trzy miesiące. Wszelkie szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 685 43 79 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

Wymienione mieszkania nie są jedynymi chronionymi i przeznaczonymi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które zostaną ulokowane w zrewitalizowanych kamienicach w Łodzi. Taki lokal funkcjonuje już od końca ubiegłego roku przy ul. Gdańskiej 8 (jest w nim 5 miejsc). W najbliższych latach – po zakończonej, kompleksowej renowacji kolejnych budynków – takich mieszkań chronionych przybędzie jeszcze sześć. Znajdzie się w nich w sumie 25 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się w odnowionych kamienicach przy: ul. Legionów 20 (3 miejsca), ul. Mielczarskiego 22 (4 miejsca), ul. Piotrkowskiej 115 (3 miejsca), ul. Włókienniczej 3 (5 miejsc), ul. Wschodniej 35 (5 miejsc) oraz ul. Zachodniej 56 (5 miejsc). Miasto Łódź prowadzi także mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami poza obszarem rewitalizowanym – jest w nich w sumie 40 miejsc. Znajdują się one w następujących lokalizacjach: ul. Krawiecka 10 abc, ul. Łagiewnicka 102/116, ul. Municypalna 4, ul. Traktorowa 90, ul. Wojska Polskiego 136/138, ul. Zawiszy Czarnego 22 oraz Jedlicze A koło Grotnik (ul. Jedlinowa 42/44).


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2017r.

Projekty są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE