Mieszkania komunalne w Łodzi. Zmiana zasad dotyczących wynajmu, uproszczone wnioski

Rada Miejska w Łodzi przyjęła w środę, 12 października, nowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych i lokali socjalnych. Czytaj więcej o zmianach.

fot. ŁÓDŹ.PL
Mieszkania komunalne w Łodzi. Zmiana zasad dotyczących wynajmu, uproszczone wnioski

Będą nowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych od gminy. Wnioski składane przez mieszkańców zostaną uproszczone, zaś pierwszeństwo do zamieszkania w lokalu gminnym będą miały m.in. grupy osób z niepełnosprawnościami, objęte przemocą domową czy opuszczające domy dziecka.

Wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. Według zapisów uchwały pierwszeństwo w najmie mieszkań od gminy będą miały następujące grupy osób:

  • podopieczni opuszczający domy dziecka i rodziny zastępcze (po uzyskaniu pełnoletności)
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby bezdomne oraz przebywające w mieszkaniach chronionych lub ośrodkach dla kobiet samotnie wychowujących dzieci
  • osoby dotknięte przemocą w rodzinie
  • osoby powyżej 70. roku życia
  • osoby wychowujące dzieci do 18. roku życia (lub uczące się do 25. roku życia) - w tym te samotnie opiekujące się dziećmi
  • zamieszkujący w lokalach do wyłączenia z użytkowania
  • zamieszkujący w lokalu poniżej 5 mkw. na osobę.

Wszystkie te kryteria będą miały przypisaną wartość punktową, a punkty będą się sumować. A więc np. osoba wychodząca z pieczy zastępczej, z małoletnim dzieckiem, z orzeczeniem o niepełnosprawności - jako bardziej potrzebująca pomocy - będzie na liście do najmu lokalu wyżej, niż gdyby była zdrową osobą opuszczającą pieczę bez dziecka na wychowaniu.

Każdego roku będą też tworzone listy osób, którym w danym roku zostanie wyremontowane mieszkanie. Powstaną dwie listy: do lokali socjalnych oraz do mieszkań komunalnych. Obie będą tworzone zgodnie z kolejnością wynikającą z punktacji.

ZOBACZ TAKŻE