MOPS Łódź. Wszystkie Punkty Pracy Socjalnej są już ponownie otwarte [ADRESY]

Wszystkie Punkty Pracy Socjalnej (PPS) MOPS w Łodzi zostały ponownie otwarte w poniedziałek (9 stycznia). PPS są rozlokowane na terenie całej Łodzi – to tzw. „punkty pierwszej potrzeby”, do których w pierwszej kolejności może zgłosić się łodzianin mierzący się z trudnościami i poszukujący materialnego lub niematerialnego wsparcia.

MOPS Łódź
Wszystkie Punkty Pracy Socjalnej MOPS Łódź są już ponownie otwarte

Trzynaście z szesnastu punktów zostało otwartych ponownie w połowie listopada 2022 r. Od 9 stycznia 2023 r. terenowi pracownicy socjalni są już dostępni we wszystkich szesnastu lokalizacjach - od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 13. Jeśli osoba poszukująca i potrzebująca wsparcia nie jest w stanie pojawić się w wymienionych wyżej godzinach, może skontaktować się z daną placówką telefonicznie w celu umówienia stosownego terminu spotkania (numery telefonów do wszystkich Punktów Pracy Socjalnej znajdują się na stronie internetowej MOPS w Łodzi – www.mops.lodz.pl, w zakładce „Kontakt”).

Punkty Pracy Socjalnej w Łodzi

W celu skorzystania z pomocy należy zgłosić się do punktu ulokowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej takim wsparciem. Punktów Pracy Socjalnej znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • ul. Wielkopolska 53,
 • ul. Marynarska 37,
 • ul. Sprinterów 11,
 • ul. Rybna 18,
 • ul. Tokarzewskiego 53,
 • ul. Olimpijska 7, (z tego punktu będzie można korzystać wyłącznie do 20 stycznia 2023 r. – później zostanie on zlikwidowany. Mieszkańcy Karolewa, Retkini i Smulska podlegający pod tę placówkę będą mogli korzystać z PPS przy ul. Sprinterów 11, a mieszkańcy Złotna i Zdrowia – z PPS przy ul. Wielkopolskiej 53).
 • ul. 10 Lutego 7/9,
 • ul. Tramwajowa 21,
 • ul. Zbocze 2a,
 • al. Piłsudskiego 154,
 • ul. Sacharowa 21a,
 • ul. Senatorska 4,
 • ul. Dąbrowskiego 33,
 • ul. Paderewskiego 47,
 • ul. Tuwima 35
 • ul. Rzgowska 170.

Jeżeli ktoś nie jest pewny, do którego Punktu Pracy Socjalnej powinien się zgłosić, może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Wydziałem Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi, by uzyskać taką podpowiedź. W tym celu należy zatelefonować pod numery telefonów: (42) 685 43 50 lub (42) 685 43 51 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17) lub napisać e-maila na adres: wkn@mops.lodz.pl.

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Do dyspozycji potrzebujących mieszkańców Łodzi nadal pozostają również trzy Wydziały Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS, z którymi można skontaktować się telefonicznie (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17) lub mailowo w następujący sposób:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50, e-mail: 1wps@mops.lodz.pldla Bałut oraz części Polesia.

 • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50, tel. (42) 677 15 51, tel. (42) 677 15 52, tel. (42) 677 15 54 oraz tel. (42) 677 15 55 (we wszystkich przypadkach - wew. 30); e-mail: 2wps@mops.lodz.pldla Śródmieścia oraz Widzewa.

 • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 (wew. 10),
  e-mail: 3wps@mops.lodz.pldla Górnej oraz części Polesia.

Pomoc dla obywateli i obywatelek Ukrainy

Poszukujący wsparcia obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Łodzi po 24 lutego 2022 r., jak również mieszkańcy Łodzi chcący złożyć wnioski w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy (w wysokości 40 zł za osobę/dzień) nadal powinni zgłaszać się wyłącznie do wymienionych wyżej Wydziałów Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS (ulokowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania/przebywania obywateli Ukrainy). Dodatkowo obywatele Ukrainy oraz mieszkańcy Łodzi udzielający im wsparcia mogą zgłaszać się do głównej siedziby MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pokój 210 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17). We wszystkich tych lokalizacjach wsparcie dla terenowych pracowników socjalnych w obsłudze obywateli Ukrainy stanowi 28 osób posługujących się j. polskim w sposób komunikatywny, które zostały zatrudnione przez łódzki MOPS dzięki współpracy Miasta Łódź z organizacją UNICEF (jest to 20 osób na stanowisku pomocy administracyjnej oraz 8 osób na stanowisku asystenta rodziny).

Punkty Pracy Socjalnej zostały zamknięte pod koniec kwietnia ubiegłego roku z powodu strajku części terenowych pracowników socjalnych.

ZOBACZ TAKŻE