Od jego rodu nazwę przyjęła ul. Drewnowska. Młody burmistrz rządził trzy razy

25 marca 1812 roku zmarł Aleksy Drewnowicz – burmistrz Łodzi w latach 1775–1777, 1779–1781, 1785–1786, następnie landwójt, wójt i radny miejski.

Ulica Drewnowska wzięła nazwę od znakomitego rodu
Ulica Drewnowska wzięła nazwę od znakomitego rodu, fot. LODZ.PL

Przypominamy tę postać, bo niewiele mamy informacji o postaciach z czasów przedprzemysłowego okresu miasta, a w tym przypadku rzecz dotyczy jednego z najstarszych łódzkich rodów tamtych czasów, od którego nazwę przyjęła bodaj najstarsza ulica miasta, czyli Drewnowska, prowadząca przez ziemię Drewnowiczów.

Aleksy urodził się 22 czerwca 1739 r. i pochodził ze starego łódzkiego rodu mieszczańskiego Rożków-Drewnów. Jego rodzicami byli Zygmunt Drewnowicz i Urszula Krzysztofówna. W wieku 22 lat ożenił się z Marianną Zająckiewiczówną, pasierbicą swego stryja, także wcześniejszego burmistrza Łodzi Józefa Drewnowicza, z którą miał z nią szóstkę dzieci: Bonawenturę, Gertrudę, Różę, Macieja, Elżbietę oraz Jacentego. Członkowie znanej w ówczesnym miasteczku Łodzi rodziny, w tym również Aleksy, należeli do najmożniejszych obywateli miejsko-rolniczej osady, co pozwoliło zdobyć wiodąca pozycję i stanowiska we władzach municypalnych. Aleksy został wybrany po raz pierwszy burmistrzem Łodzi mając 36 lat. W 1779 r. objął ponownie na 2 lata ten urząd. Po raz trzeci został burmistrzem w 1785 r. Po ustąpieniu z urzędu burmistrza stanął natomiast na czele ławy miejskiej jako landwójt. W 1788 r. był pierwszym rajcą miejskim, w 1790 r. znów przewodniczył ławie przez rok, a potem wycofał się z życia publicznego i zajął własnym gospodarstwem. Zmarł  w wieku 73 lat, pozostawiwszy po sobie jako burmistrz nieźle prowadzone archiwum miasteczka, w tym również ksiąg własnościowych.

ZOBACZ TAKŻE