Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy. Sprawdź, jak postępują prace [ZDJĘCIA]

Budowa pasażu, który połączy ul. Legionów 25 z ul. Ogrodową 20 i ul. Gdańską 8, nie miała szczęścia. IDS-BUD, generalny wykonawca szeregu inwestycji drogowych w ramach rewitalizacji centrum, upadł. We wrześniu 2023 r. udało się rozstrzygnąć przetarg i wybrać firmę, która dokończy rozpoczętą budowę pasażu prowadzącego do Manufaktury.

Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
6 zdjęć
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
Pasaż do Manufaktury na finiszu budowy
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Prace są już na finiszu. Jest nowa nawierzchnia, zakończyły się roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i teletechnicze. Najwięcej pracy pozostało przy nasadzeniach zieleni oraz zakładaniu nawadniania zieleńców i trawników. Jeśli warunki atmosferyczne nie staną na przeszkodzie, prace wystartują w przyszłym tygodniu. Równolegle rozpocznie się  montaż małej architektury. W marcu wystartują wykończenia i prace porządkowe.

Jak będzie wyglądał nowy pasaż?

Nawierzchnia nowego pasażu została wykonana z różnokolorowej kostki granitowej. Pojawiło się nowe oświetlenie parkowe i podświetlenie zieleni. Będą tu zdroje wody pitnej, ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady i psie nieczystości. W nowym pasażu zaplanowano dużo zieleni m.in. pięć wiśni piłkowanych, osiem grusz drobnoowocowych, kilkadziesiąt różaneczników, wiciokrzewów japońskich czy kokornaków wielkolistnych. Do tego ponad 100 sztuk hortensji krzewiastej, pierisu japońskiego, choiny kanadyjskiej i bluszczu pospolitego. 

Finał inwestycji zaplanowano na koniec marca, a jej łączna wartość to blisko 4 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE