Plac Wolności już otwarty! Zachwycone tłumy łodzian i masa atrakcji! [ZDJĘCIA]

W sobotę, 2 marca, nastąpiło otwarcie placu Wolności po remoncie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy łodzian i turystów, którzy podziwiają efekty przebudowy oraz korzystają z przygotowanych atrakcji - m.in. zwiedzanie Muzeum Kanału „Dętka", Muzeum Farmacji, Archiwum Państwowego czy jazda zabytkowym tramwajem.

Plac Wolności otwarty
Plac Wolności już otwarty!
33 zdjęć
Plac Wolności otwarty
Plac Wolności otwarty
Plac Wolności otwarty
Plac Wolności otwarty
Plac Wolności otwarty
ZOBACZ
ZDJĘCIA (33)

Zdjęcia z otwarcia placu Wolności znajdują się w galerii powyżej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE