Zielony park Staromiejski zachwyca. Warto było czekać na wiosnę! [ZDJĘCIA]

Park Staromiejski po skończonym remoncie od razu stał się dla łodzian ulubionym miejscem spacerów. Teraz warto odwiedzić go tym bardziej - wreszcie przyszła wiosna, a trawniki i drzewa pięknie się zazieleniły. Naprawdę warto było czekać!

Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
Wiosna w parku Staromiejskim
23 zdjęć
Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
Park Staromiejski w Łodzi - wiosna, zieleń
ZOBACZ
ZDJĘCIA (23)

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE