Plac Wolności z kolejnymi drzewami. Zielona rewolucja coraz bardziej widoczna! [ZDJĘCIA]

Przed wykonawcą ostatnie prace związane z modernizacją jednego z najważniejszych miejsc w Łodzi - placu Wolności. Trwają prace wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni.

Plac Wolności z kolejnymi drzewami
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
15 zdjęć
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
Plac Wolności z kolejnymi drzewami
ZOBACZ
ZDJĘCIA (15)

Sukcesywnie na plac przywożone są kolejne drzewa do sadzenia. W sumie zasadzonych zostanie 64 drzew, w tym 54 wiązy i 10 grusz. Obok nich pojawi się także kilka tysięcy krzewów (hortensje, wierzby purpurowe, laurowiśnie wschodnie),  a także wiele różnych gatunków bylin i traw ozdobnych (m.in. krwawniki pospolite, liliowce i astry). 

Wartość inwestycji to 35,5 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE