Plany przestrzenne dla Górnej. Ochronią m.in. dziki las Ruda-Popioły i Stawy Stefańskiego!

Łódź chroni zieleń! Więcej planów przestrzennych dla Górnej. Na środową sesję Rady Miejskiej trafią kolejne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zatrzymają zabudowę w jednym z najcenniejszych zielonych obszarów miasta. Szczególną ochroną zostaną objęte kolejne następne doliny łódzkich rzek.

Plany przestrzenne dla Górnej. Ochronią m.in. dziki las Ruda-Popioły i Stawy Stefańskiego!
Plany przestrzenne dla Górnej. Ochronią m.in. dziki las Ruda-Popioły i Stawy Stefańskiego!

Wcześniej tego typu plany miejscowe zostały przyjęte m.in. dla terenów Złotna, Marysina, Nowosolnej czy Wzniesień Łódzkich. Tymrazem Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała cztery dokumenty, których rolą jest ochrona łódzkiej przyrody i środowiska.

Zielone projekty na sesji Rady Miejskiej

Na najbliżej sesji radni zagłosują nad dwoma planami chroniącymi doliny rzeczne Jasienia i Olechówki, między okolicami ul. Lazurowej a ul. Dubois, czyli na terenie Rokicia. Kolejne plany ochronne obejmą obszar Rudy Pabianickiej – Stawów Stefańskiego, wraz z przyległymi częściami dolin Neru, rzeki Gadki oraz Lasu Popioły. Za szczególnie ważny należy uznać ostatni z tych planów, ponieważ uchroni on przed zabudową teren pięknego, dzikiego lasu, z którego korzystają mieszkańcy całej Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE